Dobra orka – dobre plony

sie 21, 2014 | Aktualności

Rozpoczęły się już przygotowania logistyczne i organizacyjne do przeprowadzenia VII Konkursu Orki Pługami Tradycyjnymi, którego finał odbędzie się 14 września 2014 r. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Głównym celem konkursu jest popularyzacja dobrze wykonanego zabiegu uprawowego jakim jest orka.

Konkurs zostanie rozegrany w dwóch etapach: rejonowym i wojewódzkim.

Eliminacje rejonowe rozgrywane będą w:

w Dowspudzie – 10 września 2014 r. o godz. 900, na polach Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Ludwika Michała Paca. Uczestnikami będą rolnicy z powiatów: augustowskiego, białostockiego, grajewskiego, monieckiego, sejneńskiego, sokólskiego i suwalskiego;

w Czartajewie – 11 września 2014  r. o godz. 900, na polach Zespołu Szkół w Czartajewie. Uczestnikami będą rolnicy z powiatów: bielskiego, hajnowskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego.

Eliminacje rejonowe wyłonią sześciu najlepszych oraczy (po 3 z każdego rejonu). Wezmą oni udział w finale wojewódzkim, który zostanie rozegrany 14 września 2014 roku w godz. 800-1300 na polach doświadczalnych PODR w Szepietowie.

W konkursie na etapie rejonowym startować mogą chętni rolnicy bez ograniczeń wiekowych, posiadający prawo jazdy kat. T lub innej kategorii uprawniające do kierowania ciągnikiem rolniczym. Zgłoszenie do udziału w „VII Konkursie Orki” należy składać w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego. Każdy PZDR typuje jednego przedstawiciela, który nie brał dotychczas udziału w konkursie.

Koordynacją prac związanych z organizacją i przeprowadzeniem eliminacji rejonowych zajmują się:

w Dowspudzie – kierownik PZDR w Suwałkach,

w Czartajewie – kierownik PZDR w Siemiatyczach.

Koordynacją prac nad całością konkursu orki (na szczeblu rejonowym i wojewódzkim) zajmuje się Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa, Sekcja roślinna PODR w Szepietowie.

Konkurs orki zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem dostępnym w PODR w Szepietowie i we wszystkich Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego.

Sprzęt w postaci 2 zestawów (2 ciągniki +2 pługi) zabezpieczają firmy: „Agro-Rolnik” Śniadowo i „Kongskilde”.

 

„VII Wojewódzki Konkurs Orki Pługami Tradycyjnymi – 2014” jest finansowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim ze środków pochodzących z Pomocy Technicznej PROW na lata 2007-2013 w ramach „Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat”. Instytucją Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2007-2013 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Eugeniusz Stefaniak

Odsłony : 253
Skip to content