Czekają na was doradcy

cze 26, 2014 | Aktualności

W czasie Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym w Szepietowie, 28-29 czerwca 2014 r., zapraszamy wszystkich rolników, którzy złożyli w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, do namiotu doradczego Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Czekać tam będą doradcy, którzy udzielą odpowiedzi na Wasze pytania.

Zapraszamy do skorzystania z doradztwa w zakresie:

  • prawidłowości dokumentowania realizacji operacji,
  • wniosków w sprawie zmian umów o przyznanie pomocy,
  • przygotowywania odpowiedzi na pisma otrzymywane przez wnioskodawców lub beneficjentów z Agencji w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy oraz postępowania o wypłatę pomocy, w tym przygotowywania środków zaskarżenia,
  • przygotowywania odpowiedzi lub zastrzeżeń do protokołów (raportów) z kontroli u wnioskodawców i beneficjentów,
  • spraw dotyczących zwrotu pomocy finansowej oraz zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków.

Anna Czarkowska

Odsłony : 708
Skip to content