Wędzenie a bezpieczeństwo żywności

cze 11, 2014 | Aktualności

Zapraszamy na szkolenie dotyczące „Wpływu procesu wędzenia na bezpieczeństwo żywności”, które odbędzie się 2 lipca 2014 roku w Domu Nauczyciela „Logos”, ul. 29 listopada 9 w Augustowie.

Głównym celem szkolenia jest przekazanie informacji dotyczącej problemu nieprzekraczania przyszłych limitów zawartości benzo(a)pirenu i sumy czterech Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych w mięsie wędzonym i produktach mięsnych wędzonych. Zakres wiedzy przekazany podczas szkolenia ułatwi proces dostosowania się zakładów prowadzących przetwórstwo mięsa, ryb do nowych norm w odniesieniu do WWA, które wejdą w życie od 1 września 2014 roku.
Szkolenie odbędzie się 2 lipca 2014 r. o godzinie 9.00 w Domu Nauczyciela „Logos” ul. 29 listopada 9 w Augustowie.
Koszty uczestnictwa w szkoleniu i koszty organizacyjne finansowane są z budżetu projektu.
Uczestnikami szkolenia mogą być przedstawiciele podmiotów zajmujących się wędzeniem mięsa i produktów mięsnych oraz ryb i produktów rybołówstwa przy wykorzystaniu tradycyjnych metod wędzenia tj. przy wykorzystaniu drewna, w tym również podmioty prowadzące działalność w ramach MOL (działalności marginalnej lokalnej i ograniczonej).
Zainteresowani uczestnictwem w szkoleniu mogą zgłaszać się do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Informacji dotyczących spraw organizacyjnych udziela Bożena Pruszyńska tel. (086) 275 89 29, e-mail: bpruszynska@odr-szepietowo.pl
Szkolenie realizowane jest przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Bożena Pruszynska

 Program szkolenia

 

 

Odsłony : 255
Skip to content