Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2014 r.

cze 6, 2014 | Aktualności

Zapraszamy rolników prowadzących gospodarstwa w systemie rolnictwa ekologicznego do udziału w Wojewódzkim konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2014 r. Gospodarstwa oceniane będą w dwóch kategoriach: „ekologia-środowisko” i ekologiczne gospodarstwo towarowe’.

Organizatorem konkursu są: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Regionalny Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim.

logo ksow 495

 

W konkursie może brać udział rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

  • który wytwarza produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 i posiada aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną Jednostkę certyfikującą;
  • którego gospodarstwo spełnienia normy i wymogi wzajemnej zgodności
  • który nie był laureatem wojewódzkiego etapu konkursu w 2012-2013 r. w kategorii, w której zgłasza się do udziału w 2014 r.

Nabór zgłoszeń do Konkursu prowadzi Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie od 16 czerwca do 4 lipca 2014 r. (decyduje data wpływu)

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dołączoną kopią ważnego certyfikatu należy złożyć bezpośrednio w siedzibie PODR w Szepietowie lub w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego, lub przesłać pocztą na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 18-210 Szepietowo.

Szczegółowe informacje: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Sekcja Ekologii i Ochrony Środowiska, tel.: 86 275 89 19 e-mail: ekologia@odr-szepietowo.pl

Małgorzata Wróblewska

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu

Odsłony : 255
Skip to content