Konkurs „Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich”

maj 30, 2014 | Aktualności

W celu zmniejszenia skali wypadków przy obsłudze bydła mlecznego Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku wspólnie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie po raz czwarty organizuje Wojewódzki Konkurs dla Rolników-Producentów Mleka „Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich”.

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku rozpatrzyła w 2013 roku 309 zgłoszeń dotyczących wypadków w gospodarstwach rolnych związanych z obsługą zwierząt – głównie bydła mlecznego (19,3% ogólnej liczby rozpatrzonych zdarzeń).

Zadaniem konkursowym jest udzielenie odpowiedzi na 20 pytań testowych o tematyce związanej z bezpieczną obsługą zwierząt i funkcjonowaniem KRUS, oraz na jedno pytanie problemowe. W konkursie mogą wziąć udział rolnicy ubezpieczeni w KRUS prowadzący działalność rolniczą w zakresie hodowli bydła mlecznego.

Pytania konkursowe zamieszczamy na łamach miesięcznika „Wiadomości Rolnicze”. Arkusz zgłoszeniowy z regulaminem, a także pytania konkursowe dostępne są na stronie internetowej Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (www.odr.pl) oraz w placówkach terenowych KRUS znajdujących się na terenie województwa podlaskiego.

Arkusz zgłoszeniowy wraz z odpowiedziami należy przesłać lub dostarczyć do najbliższej placówki terenowej KRUS lub Oddziału Regionalnego w Białymstoku, w nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia 2014 r. – decyduje data stempla pocztowego.

Łukasz Gilewski

Starszy Inspektor

Wydział ZPRO
O/R KRUS w Białymstoku

Regulamin konkursu BHP

Pytania – konkurs BHP

Arkusz zgłoszeniowy – konkurs BHP

Odsłony : 245
Skip to content