Można składać wnioski o dopłaty do materiału siewnego

sty 22, 2014 | Aktualności

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczy materiału siewnego na zakup i siew zbóż (bez kukurydzy), strączkowych grubonasiennych oraz sadzeniaków ziemniaków.

 

Do hektara wysianego materiału siewnego zbóż dopłata 100 zł, do motylkowych grubonasiennych – 160 zł, a do ziemniaków – 500 zł.

Nowością jest dotowanie soi.

Wnioski można składać za zakupiony i zużyty do siewu lub sadzenia materiał siewny od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r. Dopłaty do materiału siewnego wliczane są w pomoc de minimis, a ta nie może przekroczyć 15 tys. euro. Pomocą de minimis są np. rozłożenie na raty i umorzenie podatku rolnego czy też dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Każda administracyjna decyzja powinna jasno mówić, czy dana pomoc finansowa, którą otrzymał rolnik jest pomocą de minimis. Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana (przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje) producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.

Józef Kurzyna

Odsłony : 253
Skip to content