Udana konferencja

sty 14, 2014 | Aktualności

W dniu 10 stycznia 2014 roku, PODR w Szepietowie wspólnie z NOT/SITR w Białymstoku zorganizował konferencję wojewódzką nt „ Integrowanej produkcji rzepaku” .

Wykładowcami byli przedstawiciele nauki i praktyki z IOR-PIB w Poznaniu: prof. dr hab. Marek Korbas, prof. dr hab. Marek Mrówczyński, dr hab. Ewa Matyjaszczyk, profesor IOR-PIB oraz przedstawiciele –współorganizatorzy, konferencji z następujących firm: F&N Agro Polska, RAPOOL Polska, „Grupa Azoty”, ROLPOL Ołdakowscy, TIMAC Agro Polska i Bayer CriopScience.

Z uwagi na piękną- jak na ten czas, pogodę dopisała również frekwencja. Licznie przybyli rolnicy- producenci rzepaku, zaproszeni goście i doradcy. Przebiegła na wysokim poziomie merytorycznym. Ogółem w konferencji wzięło udział 150 osób.

Jak podkreślił Jan Zalewski – dyrektor PODR w Szepietowie od 1 stycznia 2014 roku wszystkich rolników obowiązują przepisy o stosowaniu integrowanej ochronie roślin w związku z tym musimy się do jej wdrożenia dobrze przygotować.

 

Podsumowując konferencje można wyciągnąć następujące wnioski:

-rozpoczęty proces wdrażania w praktyce tematyki integrowanej produkcji rzepaku i ochrony jaki służby PODR w Szepietowie rozpoczęły już w roku ubiegłym zasługuje na szczególną uwagę. Proces ten w myśl Ustawy w bieżącym roku należy nasilić i w szerszym zakresie kontynuować w praktyce.

-Polska jest w dobrej sytuacji jeżeli chodzi o wdrażanie integrowanej ochrony roślin, ale pewne działania są potrzebne między innymi umożliwienie rolnikom korzystania z monitoringu i systemów wspomagania decyzji oraz ze wsparcia doradztwa.

-nie ma potrzeby obawiania się integrowanej ochrony, bo to jest metoda , która jest przyjazna dla środowiska i rolnika.

-w pierwszym roku obowiązywania integrowanej ochrony nie będzie wymagane aby jej zasady zrealizowane były w 100%. Jest to rok w którym rozpoczyna się zmiana podejścia do ochrony roślin(świadomość rolnika).

-wprowadzenie integrowanej ochrony rzepaku przed szkodnikami na Podlasiu będzie ułatwione, gdyż zagrożenie przez nowe agrofagi jest niskie.

-pełna agrotechnika stosowana na Podlasiu jest najważniejszym „skarbem”- podkreślił

prof. M. Mrówczyński, gdyż pozwala na ograniczenie chemizacji produkcji roślinnej.

-monitoring szkodników rzepaku będzie wymagał prowadzenia dalszych szkoleń.

-przedstawiona w czasie konferencji przez firmy nasienne oferta odmian rzepaku w pełni zabezpiecza prawidłowe dobranie do warunków gospodarstwa w odniesieniu do wymagań integrowanej ochrony.

-przedstawiona przez firmy oferta podstawowych nawozów mineralnych oraz dolistnych okazała się bardzo szeroka. Należy je tylko odpowiednio dobrać do potrzeb nawozowych i pokarmowych rzepaku i tak dozować by efektywność ich byłą jak najwyższa.

-środki ochrony roślin przedstawione przez firmy ochroniarskie w przypadku konieczności ich użycia w praktyce muszą być zastosowane zgodnie z etykietą instrukcji stosowania. Taki środek w Zaleceniach Ochrony Roślin IOR-PIB Poznań również winien być oznaczony literami IP co oznacza, że może być użyty w Integrowanej Produkcji.

Na koniec wszyscy uczestnicy konferencji udali się na poczęstunek ufundowany przez współorganizatorów.

Eugeniusz Stanisław Stefaniak.

Odsłony : 281
Skip to content