Wyjazd studyjny do Województwa Opolskiego

gru 16, 2013 | Archiwum aktualności

Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Podlaskiego wspólnie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zrealizował w dniach 4–6 grudnia 2013 roku wyjazd studyjny do Województwa Opolskiego pt.: „Poznanie dobrych praktyk w zakresie odnowy wsi, w tym funkcjonowanie wiosek tematycznych i tworzenie sieci współpracy w województwie opolskim”.

W wyjeździe uczestniczyło 19 osób: liderzy społeczności wiejskiej, przedstawiciele NGOs, władz samorządowych i instytucji wspierających rozwój wsi, którzy przyjęli zaproszenie wystosowane przez Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Podlaskiego.

W trakcie wyjazdu uczestnicy odwiedzili 4 wsie uczestniczące w Programie Odnowy Wsi Opolskiej – laureatów konkursu „Piękna Wieś Opolska”. Były to: Kamień Śląski w gminie Gogolin – zdobywca pierwszego miejsca w kategorii „Najpiękniejsza Wieś XV-lecia Odnowy wsi Opolskiej (rok 2012); Karłowice gm. Popielów – laureat pierwszego miejsca w kategorii „Najpiękniejsza wieś” (rok 2013); Stare Siołkowice gm. Popielów – zdobywca pierwszego miejsca wspomnianego konkursu w roku 2010 i Kamionek gm. Gogolin – laureat trzeciego miejsca w roku 2009.

W trakcie odwiedzin uczestnicy zapoznali się z praktycznym funkcjonowaniem Programu Odnowy Wsi Opolskiej, powstałymi w ramach Programu obiektami użyteczności publicznej, oraz z efektami prowadzonych prac upiększających. Spotkali się z liderami miejscowych społeczności, gdzie mieli okazję usłyszeć jak radzą sobie w animacji życia wsi, jakie mają osiągnięcia i problemy.

Dodatkowo w dniu 5 grudnia grupa studyjna uczestniczyła w popołudniowej sesji „Spotkania Liderów Programu Odnowy Wsi Opolskiej” – konferencji organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencja odbywała się w zabytkowym Pałacu w Pawłowicach gm. Gorzów Śląski. W ramach spotkania uczestnicy wyjazdu wysłuchali prelekcji nt. „Nowe impulsy rozwojowe wdrażania Programu Odnowy Wsi” wygłoszonej przez Ryszarda Wilczyńskiego – Wojewodę Opolskiego, przysłuchali się prowadzonej na ten temat dyskusji oraz obejrzeli prezentację wykonanych przez naukowców i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie opracowań „Projektów przestrzennego zagospodarowania wsi uczestniczących w Konkursie”. Opracowania te zostały wręczone przedstawicielom wsi. Na zakończenie spotkali się z Członkiem Zarządu Województwa Opolskiego – Antonim Konopka i Z-cą Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mariolą Sachowicz. W swobodnej rozmowie przedstawiciele Władz Samorządowych dzielili się swoimi uwagami dotyczącymi funkcjonowania Programu. Podkreślali iż podstawowym warunkiem sukcesu, który udało się im osiągnąć jest współdziałanie lokalnych stowarzyszeń i grup mieszkańców, informowanie społeczności lokalnej, zaangażowanie mieszkańców w realizację projektów, współdziałanie z władzami gminy i zdolność do kooperacji z otoczeniem (instytucje, biznes). Wskazywali też na wiele podobieństw w społecznościach województwa opolskiego i podlaskiego. W komentarzach uczestników wyjazdu dominowało jednak stwierdzenie, że uwarunkowania mentalne, demograficzne i gospodarcze są mniej korzystne w naszym województwie i nie wszystkie przykłady dobrych rozwiązań można bezpośrednio zastosować w podlaskich gminach i wsiach.

 

 

Skip to content