Produkty lokalne z woj. podlaskiego na seminarium w Tykocinie

gru 13, 2013 | Aktualności

W dniu 25 listopada 2013 r., odbyło się seminarium podsumowujące realizację projektu „Działania informacyjno-szkoleniowe w ramach projektu Lista Produktów Tradycyjnych i SlowFood razem”, finansowanego z funduszy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Seminarium zostało zorganizowane przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Uroczystego otwarcia seminarium dokonał Marszałek Województwa – Mieczysław Kazimierz Baszko.
Następnym punktem programu była prezentacja strony internetowej http://produkty.wrotapodlasia.pl/. Dzięki niej można poznać te produkty lokalne naszego województwa, które są wytwarzane z lokalnych surowców i sprzedawane przez producentów z Podlaskiego. Jest to również świetna baza dla osób poszukujących miejsc wytwarzania i sprzedaży ciekawych produktów regionalnych i lokalnych.
O pracy związanej z ankietyzacją produktów, ich sfotografowaniem i umieszczeniem na stronie opowiedział Dyrektor PODR w Szepietowie – Jan Zalewski, natomiast specjalistka – Joanna Czarkowska, koordynator całego działania, przybliżyła zebranym całość realizowanego zadania, które składało się z kilku komponentów, a prace nad całym działaniem rozpoczęły się w lipcu, a całość podzielona było na trzy duże komponenty:
Realizując pierwszy z komponentów działania, przeszkolono 50 osób: zorganizowano dwa wyjazdy seminaryjne do wytwórców produktu regionalnego, którzy sprzedają na rynek lokalny swoje wyroby oraz seminaria szkoleniowe. Udział w wyjazdach wzięły osoby zainteresowane wyrobem, sposobami wytwarzania i wprowadzaniem do sprzedaży produktów spożywczych (sery, wędliny, soki owocowe).  Ze względu na rozpiętość terenową województwa, seminaria wyjazdowe i szkoleniowe zorganizowano w dwu punktach :

a)     seminaria wyjazdowe:

•    w Szepietowie, skąd w dniu 20 września, 25 osób udało się do wytwórcy Grażyny Putkowskiej, prowadzącej wytwórnię „Dażynka”  i do Aliny Paluch, prowadzącej wraz z córką tłocznię
      soków owocowych w miejscowości Klimczyce;
•    w Augustowie, skąd w dniu 16 września, 25 uczestników udało się do Tadeusza Protasiewicza, prowadzącego wytwórnię wędlin w Ejszeryszkach, oraz do Wiżajn, do Barbary Żeliszczak,
     która wraz z mężem prowadzi produkcję sera podpuszczkowego dojrzewającego.

b)    seminaria szkoleniowe:
•    w dniu 1 października w Szepietowie, oraz
•    w dniu 30 września w Kryłatce (w gospodarstwie agroturystycznym).

Dzięki takim seminariom, uczestnicy mieli możliwość poznać aktualne przepisy prawne obowiązujące producentów przy produkcji i wprowadzaniu żywności do obrotu oraz w ramach promocji produktu lokalnego i regionalnego spróbować smaku wyrobów z woj. podlaskiego
Drugim komponentem o szeroko zakrojonych pracach, było przeprowadzenie ankietyzacji zgodnie z wcześniej opracowanym Regulaminem. Wypełnianie ankiet połączono ze szkoleniem indywidualnym na miejscu u producenta. Ponadto, każdy z ankietowanych produktów został sfotografowany (z wyjątkiem tych produktów, które pojawiają się sezonowo,( np. maliny), lub te, których sposób wytwarzania trwa dość długo (np. kindziuk sokólski), które będą uzupełniane sukcesywnie. Efektem tych działań jest uruchomienie strony www.produkty.wrotapodlasia.pl.
Trzecim składnikiem była promocja całego działania poprzez artykuły wydrukowane w Wiadomościach Rolniczych oraz zamieszczenie informacji na stronach internetowych PODR i KSOW, a także opracowanie i wydruk ulotek informacyjnych, które przekazano producentom i osobom zainteresowanym.

Następnie zaproszeni wykładowcy-moderatorzy zaprezentowali uczestnikom tematykę:
 Izabella Byszewska – Prezes Polskiej Izby produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie przedstawiła zagadnienia związane z identyfikacją produktu, w taki sposób, aby mógł on przynieść wymierne korzyści ekonomiczne.
 Eugeniusz Kowalski – Prezes Zarządu LGD „Puszcza Białowieska” opowiedział o wymogach sanitarno-higienicznych przy wprowadzaniu produktu do sprzedaży z praktycznego punktu widzenia oraz o konieczności opracowania wytycznych, dostosowanych do warunków małych wytwórców produktu regionalnego.
Dżenneta Bogdanowicz – właścicielka gospodarstwa agroturystycznego „Tatarska Jurta” podzieliła się z uczestnikami swoimi doświadczeniami związanymi z wpisaniem produktu na Listę Produktów Tradycyjnych oraz ubieganiem się o oznaczenie unijne Gwarantowana Tradycyjna Specjalność dla swego wyrobu – pierekaczewnika, oraz sprzedaży tego specjału.
Jan Zwoliński – Zastępca Prezesa Polskiej Izby produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie przybliżył słuchaczom zasady ubiegania się o wyróżnienie „Jakość-Tradycja” oraz zasady uczestnictwa producentów w systemach jakości żywności i jakie korzyści można dzięki temu osiągnąć .
Do Tykocińskiego Zamku zjechało 140 osób, udział wzięli producenci produktu lokalnego, przedstawiciele samorządów, Lokalnych Grup Działania, oraz osoby reprezentujące instytucje wspierające czy nadzorujące wprowadzanie produktów spożywczych do obrotu, zarówno szczebla państwowego jak i wojewódzkiego, a między innymi:  
Krzysztof Wójcik pracujący w Kancelarii Prezydenta RP, Zofia Winawer – Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie, Magdalena Bartosińska – Zastępca Dyrektora ds. bezpieczeństwa żywności i weterynarii, Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Katarzyna Zajączkowska – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojciech Kasjanowicz, Dyrektor OT ARR w Białymstoku, Bożena Stopnicka – WSSE w Białymstoku, Wojciech Barszcz  – Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, Marian Tokarzewski – Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Białymstoku, Małgorzata Bielińska – SlowFood Suwałki, Tomasz Siergiejewicz – producent produktów regionalnych, dwukrotny zdobywca nagrody Perła w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo. Uczestnicy spotkania mieli okazję zadawać pytania zaproszonym gościom na prezentowane przez nich tematy, a całość spotkania moderował Marcin Muszyc z Urzędu Marszałkowskiego.
W trakcie seminarium wszyscy uczestnicy mieli zapewniony bufet kawowy, a na zakończenie, jako promocja produktu lokalnego i regionalnego, spróbowali specjałów z  województwa podlaskiego, takich jak rosół, pierożki z kapustą, babka ziemniaczana z gulaszem i surówką, smalczyk z cebulką, ogórki kwaszone, itp.

Joanna Czarkowska

 

Odsłony : 305
Skip to content