VI Wojewódzki Konkurs Orki Pługami Tradycyjnymi rozstrzygnięty

wrz 9, 2013 | Aktualności

Konkurs zorganizował Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa podlaskiego wspólnie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Głównym celem konkursu była popularyzacja dobrze wykonanego zabiegu uprawowego jakim jest orka.

Konkurs został rozegrany w dwóch etapach – rejonowym i wojewódzkim. Eliminacje rejonowerozegrano w 2 punktach:

– w Dowspudzie w dniu 5 września 2013 r., na polachZespołu Szkół Rolniczych im. Gen. Ludwika Michała Paca. Uczestnikami byli  rolnicy z powiatów: Augustów, Białystok, Grajewo, Mońki, Sejny, Sokółka i Suwałki.

– w Czartajewie w dniu 6 września 2013 r., na polach gospodarstwa Zespołu Szkół Rolniczych. Uczestnikami byli rolnicy z powiatów: Bielsk Podlaski, Hajnówka, Kolno, Łomża, Siemiatycze,Wysokie Mazowieckie i Zambrów.

Eliminacje rejonowe wyłoniły 6 najlepszych oraczy, po 3 z każdego rejonu:

1. Daniel Matusiewicz, zam. Sidory, gmina Jeleniewo, pow. Suwałki

2. Robert Górski, zam. Augustów,

3. Dariusz Sapiega, zam. Babańce, gmina Sejny

4. Janusz Popkowski, zam. Zalesie, gmina Mały Płock, pow. Kolno

5. Arkadiusz Borzym, zam. Żebry Bystre, gmina Grodzisk, pow. Siemiatycze

6. Rafał Niewiarowski, zam. Radziszewo Sieńczuch, gmina Ciechanowiec, pow. Wys. Maz.

 

8 września 2013 podczas Podlaskiego Dnia Kukurydzy poznaliśmy zwycięzców konkursu:

I miejsce – Rafał Niewiarowski z ilością 93 punktów

II miejsce – Arkadiusz Borzym z ilością 88 punktów

II miejsce – Janusz Popkowski z ilością 87 punktów

IV miejsce – Daniel Matusiewicz z ilością 85 punktów

V miejsce – Driusz Sapiega z ilością 84 punktów

VI miejsce – Robert Górski z ilością 81punktów

W konkursie startowali chętni rolnicy bez ograniczeń wiekowych, posiadający prawo jazdy kat. T lub innej kategorii uprawniające do kierowania ciągnikiem rolniczym. Zgłoszenie do wzięcia udziału w eliminacjach rejonowych „VI Konkursie Orki”, składali w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego. Każdy PZDR typował jednego oracza, który nie brał dotychczas udziału w konkursie orki. Koordynacją prac związanych z organizacją i przeprowadzeniem eliminacji rejonowych zajmowali się: w Dowspudzie – kierownik PZDR z Suwałk a w Czartajewie – kierownik PZDR z Siemiatycz. Koordynacją prac nad całością Konkursu orki (na szczeblu rejonowym i wojewódzkim) zajmował się Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa PODR w Szepietowie.

Sprzęt w postaci 2 zestawów (2 ciągniki + 2 pługi) nieodpłatnie zabezpieczyły firmy: AGRO-ROLNIK Śniadowo i KONGSKILDE.

Każdy z oraczy otrzymał nagrodę finansową oraz puchar, które w imieniu wicemarszałka województwa podlaskiego Mieczysław Kazimierz Baszko i Ewy Kulikowskiej Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich wręczył Jan Zalewski Dyrektor PODR w Szepietowie. Listy gratulacyjne wicewojewody podlaskiego Wojciecha Dzierzgowskiego wszystkim finalistom wręczył Jan Zalewski Dyrektor PODR w Szepietowie. Puchary za I i II miejsce oraz grawerton za III miejsce dla oraczy wręczył z-ca dyr. Oddziału Regionalnego ARiMR w Łomży Jerzy Leszczyński. Grzegorz Leszczyński Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej wręczył zwycięzcy nagrodę rzeczową, a dla wszystkich finalistów upominki. Na koniec wszyscy oracze i osoby im towarzyszące oraz uczestnicy, wzięli udział promocji i degustacji produktów regionalnych i tradycyjnych.

„VI Wojewódzki Konkurs Orki Pługami Tradycyjnymi – 2013” został  sfinansowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa podlaskiego  ze środków pochodzących z Pomocy Technicznej PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 


Pomiary głębokości orki (Eliminacje rejonowe konkursu orki w Czartajewie)


Wręczanie nagród przez dyrektora PODR Jana Zalewskiego


Wspólne zdjęcie z oraczami, sponsorami i uczestnikami eliminacji rejonowych w Czartajewie


Uczniowie szkoły rolniczej z Dospudy na eliminacjach rejonowych konkursu orki


Oracz wykonuje skład orki


Oracze z nagrodami po zakończeniu zawodów w Dospudzie


Licznie zgromadzona publiczność obserwuje konkurs orki  podczas  finału w Szepietowie


Rafał Niewiarowski z pow. Wyz. Maz. zdobywca pierwszego miejsca w konkursie orki  w województwie podlaskim


Finaliści, sponsorzy i komisja konkursowa – konkursu orki 2013

 

Eugeniusz Stefaniak

Odsłony : 361
Skip to content