Przypominamy rolnikom

lip 30, 2013 | Aktualności

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie informuje, że  podmioty rozpoczynające działalność na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną oraz gospodarstwa agroturystyczne zgodnie z art. 63 i art. 64 Ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U, 2006. Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.) mają obowiązek złożenia conajmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności  wniosku  o wpis do rejestru zakładów w Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.

Jednocześnie przypominamy, że  zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów, podlega karze pieniężnej  od 1000 zł do 5000 zł. Wysokość kary ustala właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny uwzględniając stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia i dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku spożywczym i wielkość produkcji zakładu.

Przez produkcję pierwotną rozumie się  produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych bez znaczącej zmiany ich charakteru, w tym: zbiory (zboża, owoców, warzyw, ziół, grzybów hodowlanych), zbieranie runa leśnego rosnącego  w warunkach naturalnych).

Wnioski do pobrania znajdują się na stronach internetowych Państwowych Powiatowych Inspekcji Sanitarnych.

Z powyższego obowiązku zwolnieni są producenci prowadzący sprzedaż bezpośrednią  małych ilości żywności nieprzetworzonej pochodzenia roślinnego, sprzedawanej konsumentowi finalnemu, tj. osobom indywidualnym, np. na targowiskach, placach targowych, we własnych gospodarstw rolnych, handlu obwoźnym, jak również lokalnym sklepom i zakładom gastronomicznym (restauracje, bary, stołówki szkolne i inne). Dostawy bezpośrednie nie dotyczą produktów pierwotnych wprowadzanych do obrotu przez zakład podmiotu działającego na rynku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia zostało wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 774). Rozporządzenie to określa zakres działalności prowadzonej w ramach dostaw bezpośrednich środków spożywczych, w tym wielkość i obszar dostaw bezpośrednich oraz szczegółowe wymagania higieniczne dla działalności prowadzonej w ramach dostaw bezpośrednich żywności.

 Andrzej Markowski

                                                                                                        

Odsłony : 256
Skip to content