Zasady wysyłki bulw ziemniaka do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej

kwi 25, 2013 | Aktualności

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi podczas zorganizowanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 29 października 2012 r. spotkania przedstawicieli resortu rolnictwa z producentami ziemniaków, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpiło do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zmianę zasad prowadzenia badań ziemniaków na okoliczność wystąpienia bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Cms) wysyłanych z Polski na rynek UE.

Minister przypomina, że w związku z wyższym niż w pozostałych państwach członkowskich poziomem występowania w Polsce bakteri Cms wysyłane obecnie ziemniaki muszą być obligatoryjnie badane pod kątem obecności tej bakterii przy zwiększonej do 400 bulw próbie pobieranej z każdych 25 ton wysyłanych ziemniaków. Ponadto, badaniom laboratoryjnym na obecność bakterii Cms muszą być poddawane pozostałe partie ziemniaków, wyprodukowane w gospodarstwie z którego pochodzą wysyłane ziemniaki.

Potwierdzeniem spełnienia powyższych warunków jest zaświadczenie wydawane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, które powinno być załączone do wysyłanej przesyłki.

Więcej w sprawie zasad wysyłki bulw ziemniaków do pozostałych państwa członkowskich w Komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Eugeniusz Stefaniak
gł. specj. ds. roślin przemysłowych i okopowych

Odsłony : 254
Skip to content