Rozwój funkcji wystawienniczych Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

sty 22, 2013 | Projekty zakończone

projekt_1

Oś priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości  w regionie.
Działanie 1.2. Region atrakcyjny inwestycjom
Poddziałanie 1.2.2. promocja gospodarcza regionu

Okres realizacji : 29.08.2008 r. – 23.12.2011 r.
Skip to content