Realizacja szkoleń z wymogów wzajemnej zgodności

paź 8, 2012 | Aktualności

 

szkol004

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza rolników i domowników oraz pozostałe osoby zatrudnione w rolnictwie i leśnictwie zamieszkujące województwo podlaskie na bezpłatne dwudniowe szkolenia „Wymogi wzajemnej zgodności dla gospodarstw ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz inne nieinwestycyjne płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Szkolenia odbywać się będą na terenie 14 powiatów województwa podlaskiego w terminie od listopada 2012 r. do kwietnia 2013 r.

Pierwszego dnia będą omawiane przepisy prawne z zakresu:

– norm Dobrej Kultury Rolnej;
– zasad rejestracji i identyfikacji zwierząt;
– zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt gospodarskich;
– dobrostanu zwierząt;
– wymogów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i zdrowotności roślin;
– systemu sankcji stosowanych w zakresie nie przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności.

Drugiego dnia szkolenia odbędzie się praktyczny przegląd przykładowego gospodarstwa rolnego pod względem spełniania wymogów wzajemnej zgodności.

Projekt zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe, wyżywienie i zwrot poniesionych kosztów dojazdu.

Chętni na szkolenie mogą zapisać się w biurach Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego. Ilość miejsc ograniczona. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (86) 275 89 28.

Harmonogram szkoleń

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2012
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Odsłony : 252
Skip to content