Ankieta

sie 26, 2011 | Aktualności

A N K I E T A

Oceniająca poziom usług świadczonych

przez specjalistów Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szanowni Państwo.

W trosce o stałe podnoszenie jakości pracy Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.

Państwa opinie, wnioski, sugestie i spostrzeżenia, pozwolą nam poprawić poziom usług i polepszyć współpracę pomiędzy klientem a pracownikiem Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Wypełnione ankiety prosimy składać do oznaczonych skrzynek na korytarzach biur.

Dyrektor PODR

1.Data wizyty / załatwienia sprawy/:

2. Cel wizyty:

3. Komórka organizacyjna/PZDR

4. Czy jest Pan/Pani zadowolony(a) z poziomu świadczonych usług (właściwe zaznaczyć):

tak

nie

5. Jakie czynniki podane poniżej brał(a) Pan/Pani pod uwagę przy ocenie świadczonej usługi:

udzielenie informacji

kompetencje, fachowość doradcy

kultura osobista, osobiste zaangażowanie doradcy, troska o klienta

inne (jakie?)

7. W jakich zagadnieniach oczekuje Pani/Pan doradztwa specjalistów PODR?

technologia produkcji roślinnej i zwierzęcej

rolnictwo ekologiczne i programy rolnośrodowiskowe

zagadnienia ekonomiczne i podatkowe

fundusze pomocowe

zakładanie/rozwijanie działalności gospodarczej

agroturystyka, produkt regionalny

podnoszenie poziomu wiedzy i zdobywanie kwalifikacji zawodowych

inne (jakie?)

8. Jaki rodzaj doradztwa Panią/Pana interesuje?

poradnictwo indywidualne

pomoc w opracowywaniu dokumentacji dotyczącej funduszy pomocowych

ulotki, informacje publikowane w „Wiadomościach rolniczych”, informacje na stronie internetowej

wystawy, pokazy (jakie?)

inne (jakie?)

9. Co według Pani/Pana można zmienić w funkcjonowaniu PODR?

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

F-52 2.01.2008

Odsłony : 619
Skip to content