Realizacja projektu „Trzy sektory – jedna nauka”

gru 6, 2010 | Projekty zakończone

Organizacje pozarządowe powiatu wysokomazowieckiego w organizacji projektów rozwiązujących problemy lokalne na tle województwa podlaskiego wypadają bardzo dobrze. Jednym z takich podmiotów jest Stowarzyszenie „Zameczek” z Ciechanowca, współpracujące z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

PODR od kilku lat wspiera wszelkie pozarządowe inicjatywy lokalne na obszarach wiejskich woj. podlaskiego.
W ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009 – 2013 Stowarzyszenie zrealizowało właśnie projekt pt.: „Trzy sektory – jedna nauka”.

Projekt miał na celu:
– szkoleniowo-doradcze wsparcie rozwoju przedsiębiorczości społecznej, inicjowanej przez stowarzyszenie w formie warsztatów nt. rozwiązywania problemów metodą projektową,
– upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej oraz dobrych praktyk poprzez zapoznanie się beneficjentów w czasie wizyty studyjnej z wzorcowymi formami współpracy międzysektorowej realizowanej przez Lokalne Grupy Działania,
– zwiększenie aktywności i świadomości przedstawicieli trzech sektorów w zakresie ustawicznej budowy platformy do współpracy,
– wzrost świadomości przedstawicieli trzeciego sektora w zakresie realizacji zadań publicznych na zasadzie partnerstwa.

W projekcie uczestniczyło 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych, sektora publicznego a także przedsiębiorców z powiatu wysokomazowieckiego.

Działaniami projektu były warsztaty z wspólnej nauki metody projektowej przez przedstawicieli z trzech sektorów (publicznego, prywatnego i społecznego). Ponadto uczestnicy wzięli udział w wizycie studyjnej do Lokalnych Grup Działania (LGD) woj. podlaskiego i lubelskiego. Wizyta przybliżyła dobre praktyki w zakresie przedsiębiorczości społecznej, stosowane w LGD; zdobyte doświadczenia beneficjenci będą mogli wykorzystać w swojej dalszej pracy na rzecz rodzimych organizacji, instytucji, firm. Wizyta pokazała również uczestnikom, jakie są efekty wykorzystywania metody projektowej w praktyce przez LGD.

Projekt ten winien być przykładem dla innych Stowarzyszeń naszego regionu jak rozwijać lokalne środowiska przy zewnętrznym wsparciu.

Skip to content