AKTUALNY NUMER

Z województwa

30 lat Mlekovity – rachunek zysków
i sukcesów    4

Jak w Ciechanowcu na ligawkach grali   6

PROGRAMY I FUNDUSZE

Z jakich dotacji będzie można skorzystać
w nowej perspektywie finansowej na lata 2023-2027?    8

Płatności bezpośrednie w 2023 roku   10

W nowej perspektywie na 2023-2027 płatności bezpośrednie będą bardziej ukierunkowane na wsparcie dla małych i średnich gospodarstw, młodych rolników, a poprzez płatności związane z produkcją będą wspierać sektory znajdujące się w trudnej sytuacji. Będą silniej ukierunkowane na produkcję zwierzęcą, która ponosi najwyższe koszty z dostosowaniem się do nowych unijnych dyrektyw
z zakresu ochrony środowiska.

Technologia produkcji

Gospodarstwo demonstracyjne
miejscem zdobywania wiedzy
i doświadczenia  12

Gospodarstwo rodzinne Jaszczołtów
– gospodarstwem demonstracyjnym  14

Zapraszamy na konferencję   15

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie i Polski Związek Producentów Kukurydzy w Poznaniu, w ramach realizowanego programu Seeds for Future „Kukurydza ziarnem przyszłości”, zapraszają rolników na konferencję
„Jak osiągnąć sukces w uprawie kukurydzy kiszonkowej”, która odbędzie się 31 stycznia 2023r.
w Łomży. Początek o godzinie 10.00.

Plonowanie odmian pszenicy jarej   16

Próchnica – bezcenny składnik gleb   18

Zaplanuj płodozmian    20

przyjazne rolnictwo

Biogazownia rolnicza – agroenergia oszczędności  22

Dlaczego warto stosować nawozy naturalne?   24

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Niemożliwe stało się możliwe    26

PRAWO

Umowa dzierżawy gruntu pod instalację fotowoltaiczną      28

Umowa dzierżawy nieruchomości przeznaczonej na instalację fotowoltaiczną to jedno z lepszych rozwiązań na osiągnięcie pewnego i regularnego pasywnego dochodu przez co najmniej 25 lat dla rolników i innych właścicieli działek lub gruntów
IV, V lub VI klasy o powierzchni co najmniej 2 ha.

Ekonomika

Wyposażenie gospodarstw rolnych
w ciągniki w województwie podlaskim   30

Zakup gruntu rolnego, a podatek od czynności cywilnoprawnych 32

U sąsiada

Koło Gospodyń Wiejskich
z Krasnogrudy    38

OLZOJA – piękna i tajemnicza  40

Kozy i pierniki   42

W domu i ogrodzie

Tańce, hulanki, swawole    44

Słodki bufet na karnawałowe spotkania   46

Skip to content