Terminy szkoleń dla beneficjentów działań PROW 2014-2020: „Premie dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

mar 17, 2022

Nr szkolenia
Temat szkolenia
Termin, godzina szkolenia
1.
Wymogi wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym
2.
Obowiązki rolnika wynikające z wprowadzenia zasad integrowanej ochrony roślin
3.

BHP w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem produkcji zwierzęcej

4.

Nowoczesny chów bydła mlecznego

5.

Zarządzanie gospodarstwem ekologicznym

6.

Wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska w PROW  2014-2020

7.
Ekonomika w gospodarstwach rolnych
8.
Rachunkowość rolnicza

 

Skip to content