Cykl szkoleń 2024

lut 15, 2022

Rusza kolejny cykl szkoleń dla beneficjentów działań PS WPR 2023-2027: „Premie dla młodych rolników” i „Rozwój małych gospodarstw”.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów, którzy złożyli dokumenty w ramach powyższych działań i mają obowiązek ukończenia szkoleń Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego rozpoczyna rekrutację.  Organizowane szkolenia mają na celu wywiązanie się z zobowiązań zawartych w biznesplanie. Rozpoczęcie cyklu szkoleń planowane jest od 9 kwietnia 2024 r. w siedzibie PODR w Szepietowie

Karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie www.odr.pl/szkolenia/ Wypełnioną i podpisaną kartę należy przesłać na adres:  aoledzka@odr-szepietowo.pl lub faxem na numer: 86 275 89 20. Niekompletnie wypełnione zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

Zgłoszenia przyjmowane będą  do 31.03.2024 r.. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Po zakończonej rekrutacji zostaną ustalone terminy szkoleń.  Terminy szkoleń i listy uczestników zostaną umieszczone na stronie internetowej www.odr.pl w zakładce Aktualności.

W dniu szkolenia należy dostarczyć oryginał karty zgłoszenia oraz należy okazać dowód wpłaty za szkolenia. Na miejscu istnieje możliwość dokonania wpłaty w Kasie.

kontakt:

– w sprawach rekrutacji i organizacji: tel. 86 275 89 35

 

 

 

Skip to content