Współpraca rolników

lut 28, 2024

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Współpraca rolników”.

Szkolenie jest organizowane przez wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego w ramach modułu 1 Szkolenia podstawowe dla rolników Interwencji 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Zakres szkolenia stanowi jedno ze źródeł informacji dotyczących wspólnych form działalności rolników oraz korzyści dla członków grupy czy organizacji  producentów płynących ze wspólnych działań takich jak wspólna sprzedaż czy wspólne zakupy. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną informacje nt. możliwości uzyskania przez grupy producentów rolnych i organizacje producentów wsparcia finansowego w ramach różnych interwencji Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej.

Skip to content