Zestawienie operacji realizowanych w ramach schematu II pomocy technicznej PROW 2014-2020

kwi 20, 2018

Operacja pn.: :Realizacja przedsięwzięć innowacyjnych na tereniewojewództwa podlaskiego w latach 2014-2017” mająca na celu wsparcie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich poprzez realizację szkoleń, warsztatów, konferencji, wyjazdów studyjnych oraz publikacji w ramach planu operacyjnego na lata 2014-2015 i 2016-2017 jest wspólfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Planuje się, iż operacja zapewni prawidłową realizację Programu na terenie województwa podlaskiego – zarówno w zakresie operacji własnych SIR, jak też organizowanych naborów

 

Operacja pn.: „Funkcjonowanie podlaskiej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w okresie 09.2015-06.2017” mająca na celu stworzenie optymalnych warunków dla zapewnienia efektywnej i skutecznej realizacji działań w ramach Programu. jest wspólfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Operacja nt.: „Funkcjonowanie podlaskiej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w okresie 09.2015-06.2017”.Obejmuje ona w szczególności następujący zakres:

– koszty wynagrodzeń, zatrudnienie pracowników realizujących zadania dotyczące Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, (SIR),

– zakup wyposażenia i materiałów biurowych pod potrzeby biura SIR,

– zakup usług telekomunikacyjnych i innych usług niezbędnych do realizacji zadań SIR,

– zakup paliwa do samochodu służbowego, wykorzystywanego przez pracowników biura SIR

– delegacje pracowników realizujących zadania na rzecz SIR,

– udział w szkoleniach,konferencjach, spotkaniach podnoszących kwalifikacje pracowników SIR,

– innych wydatków ponoszone w ramach Planu Pomocy Technicznej PROW.

Planuje się, iż operacja zapewni możliwość funkcjonowania podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Skip to content