Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym

wrz 9, 2019

 

Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym pn.

 „Urynkowienie żywności tradycyjnej szansą na rozwój małych gospodarstw, na przykładzie woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego”w dniach 25-26.09.2019 r.

Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie SIR Plan Operacyjny na lata 2018–2019.

Celem działania jest uzyskanie wiedzy i poznanie innowacyjnych metod wprowadzania żywności tradycyjnej na rynek w oparciu o dobre przykłady z województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego. Wyprodukowanie żywności opartej o tradycyjne procedury wymaga innowacyjnego (nowoczesnego) podejścia wprowadzania na rynek (np. reklamy, konfekcjonowanie, formy sprzedaży – internet).

Działanie jest skierowane do:

– mieszkańców obszarów wiejskich województwa podlaskiego

– rolników

– doradców rolnych,

w szczególności zajmujących się zawodowo żywnością tradycyjną i jej urynkowieniem.

Program wyjazdu obejmuje wizyty w obiektach województw podkarpackiego i świętokrzyskiego świadczących usługi związane z urynkowieniem żywności tradycyjnej oraz panele dyskusyjne na temat urynkowienia żywności tradycyjnej.

Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej i złożenie jej do16.09.2019 r. (poniedziałek) do godz.15.30 w Sekcji Przedsiębiorczości Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich w PODR Szepietowo (pokój nr 29), bądź przesłanie zeskanowanego zgłoszenia na pocztę e-mail na adres tsniecinski@odr-szepietowo.pl(decyduje data wpływu).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w przedsięwzięciu zdecyduje Komisja powołana przez Dyrektora PODR.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR w Szepietowie. Osoba do kontaktu: Tomasz Śnieciński, tel. 86 275 89 29, e-mail: tsniecinski@odr-szepietowo.pl

Załączniki

  1. Regulamin naboru
  2. Karta zgłoszeniowa

Tomasz Śnieciński

 

Skip to content