Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym

sie 13, 2019

Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza do udziału

w wyjeździe studyjnym „Innowacyjne usługi w agroturystyce – dobre praktyki”

w dniach  27 – 28.08.2019 r.

 

Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie SIR

Plan Operacyjny na lata 2018–2019.

 

Działanie jest skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich województwa podlaskiego:

  • prowadzących działalność agroturystyczną;
  • planujących założyć i prowadzić działalność agroturystyczną;
  • zainteresowanych tematyką agroturystyki;
  • doradców propagujących zakładanie i rozwój agroturystyki;
  • przedstawiciele instytucji wspierających promocję i rozwój turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki;.

Program wyjazdu obejmuje wizyty w dwóch obiektach/gospodarstwach województwa podlaskiego świadczących usługi agroturystyczne oraz wykłady na temat dobrych praktyk świadczenia tych usług.

Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej i złożenie jej do 21 sierpnia 2019 r. do godz.12.00 do Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki w PODR Szepietowo (pokój nr 20) bądź przesłanie zeskanowanego zgłoszenia na pocztę e-mail na adres jczarkowska@odr-szepietowo.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w przedsięwzięciu zdecyduje Komisja powołana przez Dyrektora PODR.

 

Załączniki

1. Program

2. Regulamin naboru

3. karta zgłoszeniowa

Joanna Czarkowska

 

 

 

 

 

 

Skip to content