Z wizytą u rolnika-innowatora w powiecie sokólskim

kwi 22, 2016

Dn. 15. kwietnia br. przedstawiciele podlaskiej Sieci Innowacji Rolniczych w poszukiwaniu dobrych innowacyjnych praktyk udali się z wizytą do miejscowości Nowe Stojło (gmina Suchowola) do rolnika-wynalazcy Krzysztofa Jaroma.

Główny kierunek produkcji rolniczej Pana Krzysztofa to trzoda chlewna. Posiada on stado 100 loch w cyklu zamkniętym. Z uwagi na funkcjonowanie w obszarze ochronnym, tzw. żółtej strefie zagrożenia afrykańskim pomorem świń, Pan Krzysztof odczuł szereg uciążliwości w prowadzeniu swojej produkcji rolniczej. Jedną z większych dotkliwości było m.in. utracenie części dotychczasowych rynków zbytu. Mimo to Pan Krzysztof ma w sobie dużo energii, aby odnaleźć się w nowej trudnej sytuacji.

W czasie spotkania opowiedział nam o historii swojego gospodarstwa, swoim wynalazku i planach na przyszłość, związanych z wdrażaniem innowacji w gospodarstwie.

Areał gospodarstwa Pana Krzysztofa to łącznie ok. 60 ha (grunty własne oraz dzierżawa). Kiedyś nasz rolnik uprawiał owoce miękkie, tj. truskawki i czarną porzeczkę, jednak z uwagi na niską opłacalność upraw, zarzucił tę produkcję. W tej chwili w ramach produkcji roślinnej uprawia ziemniaki, ale w ograniczonym zakresie.

Pan Krzysztof od zawsze interesował się nowinkami technicznymi i próbował poszukiwać usprawnień mechanicznych w swoim gospodarstwie rolnym. Pomocne okazało się wyższe wykształcenie w kierunku mechanizacji rolnictwa. Z uwagi na potrzebę wdrożenia ułatwień w systemie zadawania pasz, zajął się doskonaleniem rozwiązań w posiadanej w swoim gospodarstwie aparaturze.

Wszystko zaczęło się w 2008 r. Do posiadanej linii technologicznej do mieszania pasz: mieszalnika, śrutownika i wagi pod mieszalnik, wprowadził nowy element, autorski wynalazek tzw. rozdzielacz, spinający całą linię technologiczną, w tym silosy z mieszalnikiem. Początkowo skonstruował tzw. rozdzielacz manualny (zamontowany przed śrutownikiem). Rozdzielacz ten obsługiwał 6 silosów rolnika. Nasz konstruktor wciąż jednak pracował nad udoskonaleniem swojego wynalazku.

W 2011 r. skonstruował i wprowadził u siebie pełną automatyzację w systemie mieszania pasz, oczywiście z zastosowaniem rozdzielacza. Dzięki wynalazkowi powstała funkcjonalność, że sprzęt obecnie może włączyć się automatycznie o  danej, ustawionej wcześniej godzinie. Rolnik może zaprogramować aparaturę, np. do działania w tańszych, nocnych taryfach. System samodzielnie przygotowuje daną paszę, zgodnie z recepturą. Zmieszana pasza może składać się z maksymalnie dziesięciu różnych komponentów. Wynalazek Pana Krzysztofa został doceniony w konkursie wynalazków czasopisma TOP AGRAR w 2014 r.

Planowanie inwestycji w gospodarstwie Pana Krzysztofa odbywa się zawsze w oparciu o innowacyjne, nowe trendy rolnicze. Często z wykorzystaniem wsparcia zewnętrznego z unijnych programów. I tak, rolnik kilkakrotnie korzystał z  programów, m.in. SAPARD’u, SPO, czy Modernizacji gospodarstw rolnych w PROW 2007-2013. W ramach planowanej obecnie inwestycji do PROW 2014-2020, Pan Krzysztof zamierza zainstalować panele fotowoltaiczne na dachu budynku inwentarskiego w celu wytwarzania energii na potrzeby gospodarstwa. Inwestycja ta doskonale wpisuje się w ideę rozwoju innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku.

Spotkanie z naszym innowatorem odbyło się również dzięki wsparciu merytorycznemu Kierownika PZDR w Sokółce – Pani Agnieszce Szczygielskiej.

Tomasz Śnieciński

Skip to content