Warsztaty Zielarskie Podlasie „Z tradycją w przyszłość” – zapraszamy do udziału

wrz 30, 2019

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza osoby zainteresowane uprawą i przetwarzaniem ziół do udziału w warsztatach Zielarskie Podlasie „Z tradycją w przyszłość”

Celem operacji jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności na obszarach wiejskich. Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich

Projekt realizuje priorytety PROW poprzez zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej. Realizacja celu umożliwi uczestnikom wymianę wiedzy i zapoznanie się z modelowymi rozwiązaniami innowacyjnymi w produkcji i przetwarzaniu ziół oraz wprowadzaniu produktów na lokalny rynek.

Zakładany cel przedsięwzięcia wpisuje się w zaznaczone we wniosku priorytety i cele KSOW. Operacja wpłynie na upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Uprawa ziół w gospodarstwie, przydomowym ogródku, czy zbiór ze stanu naturalnego pozwala na uzyskanie dodatkowych zarobków dla osób zamieszkujących obszary wiejskie. Powstające na terenie Podlasia firmy przetwarzające zioła poszukują surowca dobrej jakości, wykorzystywanego do przetwórstwa ziół w ziołolecznictwie, kosmetologii oraz dietetyce.

Warsztaty przyczynią się do poznania teoretycznej wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu innowacyjnych sposobów przetwarzania i wykorzystywania ziół.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich rolników i doradców rolnych, zainteresowanych zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy z zakresu produkcji i przetwarzania ziół.

Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny wypełnić i podpisać kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) i przesłać w terminie do dnia 04.10.2019 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu).

  • mailem (skanem) na adres wsangar@odr-szepietowo.pl
  • tradycyjnie pocztą na adres: Zespół Doradztwa Rolniczego w Białymstoku ul. Kombatantów 4,15-102 Białystok
  • lub dostarczyć osobiście do Zespołu Doradztwa Rolniczego w Białymstoku

Rozpoczęcie warsztatów 07.10.2019 r. (część teoretyczna i praktyczna). Kolejne spotkania 08,10,11,12.października 2019 roku

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność poprawnie wypełnionych i nadesłanych zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR Szepietowo. Osoba do kontaktu: Wioletta Sangar tel 502314495, mail: wsangar@odr-szepietowo.pl

Karta Zgłoszenia

Regulamin naboru

Wioletta Sangar

Skip to content