Warsztaty „Innowacje w gospodarstwie – zakładanie i prowadzenie pasieki”

cze 25, 2018

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza osoby zainteresowane założeniem pasieki do udziału w warsztatach „Innowacje w gospodarstwie – zakładanie i prowadzenie pasieki”. Celem operacji jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Projekt realizuje priorytety PROW poprzez zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej. Realizacja celu umożliwi uczestnikom wymianę wiedzy i zapoznanie się z modelowymi rozwiązaniami innowacyjnymi w gospodarstwie pasiecznym, które docelowo mogą być wdrażane w naszym regionie.

Zakładany cel przedsięwzięcia wpisuje się w zaznaczone we wniosku priorytety i cele KSOW. Operacja wpłynie na upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk poprzez umożliwienie ostatecznym odbiorcom teoretycznego i praktycznego zapoznania się z pszczelarstwem. Pszczelarstwo jako alternatywna produkcja zwierzęca może wpłynąć na zwiększanie rentowności gospodarstw i wzrost konkurencyjności w rolnictwie. Promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach może zostać wykorzystane w celu poprawy sytuacji ekonomicznej. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania teoretycznych informacji z pszczelarstwa, które w dalszej części warsztatów przyłożą na praktykę, wykonując m.in. prace pasieczne, tworzyć odkłady pszczele i znakować matki.

Warsztaty przyczynią się do poznania teoretycznej wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu innowacyjnych sposobów prowadzenia pasieki.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych rozpoczęciem założenia i prowadzenia pasieki.

Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny wypełnić i podpisać kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) i przesłać:

  • mailem (skanem) na adres opawlowska@odr-szepietowo.pl
  • faxem na nr 86 275 89 20
  • tradycyjnie pocztą na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18 – 210 Szepietowo
  • lub dostarczyć osobiście do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

w terminie do dnia 28.06.2018 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu).

Rozpoczęcie warsztatów 30 czerwca – 1 lipca 2018 r. (część teoretyczna). Następne spotkania odbędą się 7-8 lipca 2018 r., 14-15 lipca 2018 r. (część praktyczna).

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność poprawnie wypełnionych i nadesłanych zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR w Szepietowie. Osoba do kontaktu: Oliwia Pawłowska, tel. 86 275 89 16, e-mail: opawlowska@odr-szepietowo.pl

Karta zgłoszenia

Program

 

Skip to content