Spotkanie robocze w IHAR-PIB w Radzikowie

lut 11, 2016

Dn. 10 lutego specjaliści podlaskiego biura SIR oraz doradcy PODR w Szepietowie wykonujący zadania na rzecz SIR wizytowali Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie. Było to kolejne z naszych spotkań roboczych z Instytutami, podległymi MRiRW. Tego typu kontakty są bardzo istotne z punktu widzenia budowy międzyinstytucjonalnej platformy współpracy oraz  systemu identyfikacji problemów, ich rozwiązań oraz sprawnego systemu przekazywania informacji do potencjalnych interesariuszy. Partnerami przyjmującymi naszą delegację byli dr hab. inż. Grzegorz Żurek prof. nadzw. i Stanisław Kulas pracownik ds. wdrożeń i ochrony własności intelektualnej. Dyskusja była bardzo interesująca, podczas której definiowano tematy styczne dla obu instytucji. Efektem materialnym spotkania jest wstępny projekt porozumienia o współpracy.

 

Tomasz Śnieciński

Skip to content