Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w Krakowie

lip 12, 2016

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w dn. 7-8 lipca br. przygotowało w Oddziale CDR w Krakowie spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla specjalistów Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego wykonujących zadania na rzecz SIR. W spotkaniu uczestniczyła również koordynator podlaskiej SIR.

Program spotkania był nad wyraz interesujący. W pierwszym dniu szkoleniowym doskonaliliśmy swoje umiejętności w czasie warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej. Pozyskaliśmy wiedzę w zakresie metod słuchania oraz przekazu informacji, a także barier w komunikacji werbalnej i niewerbalnej. W dalszej części spotkania poznaliśmy „Dobre przykłady z zakresu działalności Sieci w województwie opolskim”. Dokonania w tej dziedzinie zaprezentowała Pani Alicja Brychcy, będąca koordynatorem opolskiej SIR przy WODR w Łosiowie.

Również drugi dzień spotkania bytł owocny i pracowity. Aby osiągać dobre wyniki w pracy potrzebna jest dobra integracja zespołu, stąd też umożliwiono nam uczestnictwo w warsztatach w formie gry miejskiej konsolidujących pracowników SIR.

Na koniec dwudniowej sesji omówione zostały sprawozdania z działalności brokerów w poszczególnych województwach. Brokerzy innowacji i koordynatorzy SIR zdali relację z przebiegu swojej pracy w zakresie inspirowania potencjalnych uczestników tzw. grup operacyjnych, którzy docelowo mogliby aplikować do działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-20.

Skip to content