SIR z wykładem na wojewódzkiej konferencji poświęconej produkcji zbóż

kwi 18, 2016

Innowacyjne rozwiązania w produkcji zbóż jakościowych to temat wiodący konferencji, która odbyła się w Szepietowie w dn. 14. kwietnia br. Znakomitymi przedmiotowymi prelekcjami poświęconymi doborowi odmian pod kątem zimotrwałości, a także walorom prozdrowotnym ziarna zbóż uświetnili konferencję współpracujący naukowcy z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w osobach Prof. dr hab. Danuty Boros i dr Tadeusza Śmiałowskiego.
Dziękując mamy nadzieję na dalszą, owocną współpracę w realizacji podobnych przedsięwzięć edukacyjnych w przyszłości.
Broker innowacji podlaskiej SIR wystąpił z wykładem poświęconym działalności podlaskiej SIR oraz działaniu „Współpraca”. Ten ostatni aspekt jest szczególnie istotny w kontekście identyfikacji rolników zainteresowanych uczestnictwem w grupach operacyjnych. Przypomnijmy, że grupy operacyjne to podmiot kolegialny, który będzie mógł ubiegać się o wsparcie z PROW 2014-2020 na rynkowe wdrożenie innowacyjnych przedsięwzięć (produktów, procesów, metod organizacji lub marketingu).
W produkcji zbóż tkwi duży potencjał innowacyjny. Można by w tym miejscu wspomnieć chociażby o produktach wpisujących się w trend zdrowego żywienia, m.in. wpływających na obniżenie w organizmie człowieka zawartości cholesterolu, czy też produktach bio/eko, czy wreszcie o produktach o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa żywnościowego. Zważywszy na to, docieramy z informacją również do producentów tej, jakże istotnej, gałęzi rolnictwa.

 

Tomasz Śnieciński

Skip to content