SIR wśród znamienitych przedstawicieli sektora rolnictwa woj. podlaskiego

lut 2, 2016

Podlaska SIR stara się docierać do jak najszerszej reprezentacji rolnictwa regionu z wiedzą na temat idei powstania Sieci, transferu wyników badań naukowych w zakresie innowacji do praktyki rolniczej, a także z informacją na temat możliwości uczestnictwa grup operacyjnych w działaniu „Współpraca”. Spotykamy się z żywym zainteresowaniem i pytaniami ze strony słuchaczy. Podobnie było dn. 2. lutego br. podczas spotkania przygotowawczego Komitetu Organizacyjnego Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie.

Na spotkanie przybyli znamienici hodowcy woj. podlaskiego, przedstawiciele Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego, a także najważniejszych instytucji rolniczych związanych z organizacją Wystawy. Wśród tak znakomitego grona, ze swoją przedmiotową prelekcją wystąpili przedstawiciele SIR. Po spotkaniu przeprowadzono merytoryczne konsultacje i nawiązano interesujące kontakty zawodowe.

Tomasz Śnieciński

Skip to content