ROLNIKU! PRZEDSIĘBIORCO!… MASZ CIEKAWY POMYSŁ NA ROZWÓJ SWOJEGO INNOWACYJNEGO PRODUKTU ROLNICZEGO I POSZUKUJESZ WSPARCIA? – KLIKNIJ PO WIĘCEJ!

mar 31, 2016

Ażeby uzyskać więcej informacji odnośnie możliwości pozyskiwania wsparcia na tworzenie grup operacyjnych w ramach działania „Współpraca”, zapraszamy do kontaktów z biurem podlaskiej Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR – tel. 86 275 89 41.

Skip to content