Relacja z wyjazdu na Litwę w zakresie współdziałania producentów mleka na rzecz innowacji

paź 19, 2017

W dniach 05-06.10. 2017 r. odbyła się operacja pn. „Wyjazd studyjny na Litwę – Wymiana doświadczeń w zakresie konsolidacji producentów mleka”. Organizatorem wyjazdu był Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

W operacji udział wzięli rolnicy zajmujący się produkcją mleka i zainteresowani działaniami grupowymi producentów rolnych, szczególnie w zakresie tworzenia grup operacyjnych, osoby zainteresowane wprowadzaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, poszukujące nowej wiedzy w tym zakresie, przedsiębiorcy zainteresowani wdrażaniem innowacji, a także doradcy rolni – zamieszkujący obszar woj. podlaskiego

Celem operacji (wyjazdu) było ułatwienie poszukiwania partnerów do tworzenia i organizacji grup operacyjnych, które mogłyby zostać beneficjentami działania „Współpraca” poprzez udział w niej podlaskich rolników, doradców rolniczych, i in. podmiotów działających na rzecz rolnictwa.

Istotnym elementem operacji był udział podlaskiej delegacji w panelu dyskusyjnym z udziałem litewskich doradców, producentów mleka i innych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie innowacji w sektorze mleczarskim na Litwie. Podczas panelu omówiono działalność Litewskiej Służby Doradztwa Rolniczego, szanse i wyzwania w zakresie stosowania innowacji oraz problemy w sektorze mleczarskim, szczególnie pod kątem działań konsolidacyjnych (m.in. grupy operacyjne); odbyła się ciekawa dyskusja, zwłaszcza podczas sesji pytań i odpowiedzi. Nawiązano kontakty zawodowe.
W ramach wyjazdu zrealizowano także interesujący pokaz innowacyjnego mobilnego laboratorium dla zwierząt (ocena jakości mleka, poprawa organizacji pracy rolniczej w grupie producentów, bieżąca analiza paszowa w gospodarstwach).

Ponadto punktem programu była wizyta w innowacyjnym (zrobotyzowanym) gospodarstwie zajmującym się produkcją mleka.

W ramach operacji uczestnikom zabezpieczono wyżywienie, nocleg, ubezpieczenie, transport, udział w panelu, wizycie w gospodarstwie, w czasie pokazu, materiały szkoleniowe i in.

 

Projekt opracowany przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tomasz Śnieciński

Skip to content