Relacja z seminarium pn. Ekologiczny chów bydła mięsnego nie jest trudny

sty 7, 2019

 

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w dniu 16 listopada 2018 r, w Suwałkach w hotelu Szyszko zorganizował seminarium pn. „Ekologiczny chów bydła mięsnego nie jest trudny”. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach działalności Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Uczestnikami przedsięwzięcia byli rolnicy prowadzący gospodarstwa metodami ekologicznymi, osoby zainteresowane ekologiczną produkcją oraz doradcy rolniczy.

Operacja miała na celu wymianę wiedzy i doświadczeń związanych z ekologicznym chowem bydła mięsnego w regionie województwa podlaskiego oraz wdrażanie dobrych rozwiązań w gospodarstwach ekologicznych. Seminarium było również okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy rolnikami, doradcami oraz przedstawicielami świata nauki. Prowadzącym seminarium był dr Marcin Gołębiewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, który zapoznał uczestników z doborem ras do chowu ekstensywnego, organizacją rozrodu oraz żywieniem bydła. Na seminarium przedstawiono również uczestnikom opłacalność produkcji chowu bydła mięsnego.

Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna pozwoli uczestnikom łatwiej i efektywniej zarządzać gospodarstwem oraz uczestniczyć w rynku produktów wysokiej jakości, co podniesie konkurencyjność i rentowność gospodarstw ekologicznych.

Seminarium umożliwiło kontakt uczestników ze światem nauki jak i poznanie od strony praktycznej dobrych praktyk w gospodarstwach specjalizujących się w chowie ekologicznego bydła mięsnego.

Skip to content