Partnerstwa wielosektorowe także stawiają na innowacyjność

maj 23, 2016

23 maja br. w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się Walne Zebranie Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Brama na Podlasie”.

Uczestnikami spotkania byli również przedstawiciele podlaskiej SIR. Wśród wielu spraw poświęconych działaniu LGD, znalazła się także ważna kwestia wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze 16 gmin województwa podlaskiego.

Należy podkreślić, iż zapisy Strategii wpisują się w nurt wspierania innowacyjności w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Wkrótce ruszą pierwsze nabory wniosków, a wdrożenie w projekcie innowacyjnych rozwiązań może być dodatkowo punktowane.
W niektórych sytuacjach, każdy dodatkowy punkt może zaważyć na ogólnej ocenie wniosku.

Wartością dodaną spotkania były rozmowy z przedstawicielami partnerstwa LGD: samorządowcami, przedsiębiorcami i przedstawicielami NGOs na temat działania Współpraca i możliwości utworzenia grupy operacyjnej.

Tomasz Śnieciński

Skip to content