Ogłoszenie o naborze uczestników na spotkanie z zakresu innowacji rolniczych w Szepietowie

lis 16, 2015

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne pn. Wdrażanie innowacji rolniczych w województwie podlaskim, które odbędzie się 26.11.2015 r. w Szepietowie.
Spotkanie ma na celu aktywizację osób i podmiotów potencjalnie zainteresowanych innowacjami w obszarze rolnictwa i gospodarki żywnościowej w regionie w celu aktywnego ich uczestnictwa w inicjowaniu partnerstw, wymianie wiedzy na temat innowacji, w szczególności w ramach PROW na lata 2014-2020.
Grupę uczestników (20 osób) mogą stanowić rolnicy, naukowcy z instytutów, jednostek naukowych lub uczelni wyższych, przedsiębiorcy sektora rolnego lub spożywczego (w tym gastronomii) przedsiębiorcy z branż działania na rzecz sektora rolnego i spożywczego (producentów nawozów, środków ochrony roślin, pasz, maszyn i urządzeń do produkcji), doradcy i in.
Kartę zgłoszenia należy przesłać do 20 listopada 2015 r. faksem: 86 275 89 20 lub mailem (skan formularza) wwojtkowska@odr-szepietowo.pl lub pocztą na adres Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 18-210 Szepietowo.
W celu uzyskania dalszych szczegółów, serdecznie zapraszamy do kontaktu z biurem Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), tel: 86 275 89 27, 86 275 89 28

Pliki do pobrania:

Program spotkania

Karta zgłoszenia

Tomasz Śnieciński
Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w woj. podlaskim

Skip to content