O „Współpracy” w Białymstoku

maj 12, 2016

Dn. 10. maja br. Wicedyrektor PODR – Marek Skarżyński, broker i koordynator podlaskiej SIR uczestniczyli w spotkaniu roboczym poświęconym rozpoznaniu możliwości aplikacyjnych do działania „Współpraca”.
Dyskutowano z liderami Stowarzyszenia Promocji i Wdrażania Innowacji Naukowych, szczególnie w kontekście wdrażania innowacji w  przechowalnictwie zbóż.
Najbardziej palącymi kwestiami, obok konsolidacji samej grupy wokół danej koncepcji wspódziałania, zdaniem panelistów, jest zabezpieczenie przez grupę finansowania rozruchowego w projekcie. Działanie „Współpraca” polega bowiem na refundacji wcześniej poniesionych przez grupę kosztów.
Włączenie się do grupy operacyjnej przedsiębiorców, zainteresowanych rozwojem (badaniami), wdrożeniem i komercjalizacją innowacyjnych produktów rolniczych/ usług wśród odbiorców, może znacząco ułatwić start partnerstwa w projekcie.
Podmioty/ firmy/ rolników zainteresowanych powyższą tematyką zapraszamy do kontaktów z biurem podlaskiej SIR.

Tomasz Śnieciński

Skip to content