Możliwości sprzedaży produktów przez rolników

paź 20, 2017

W dniu 12 października br.w sali kolumnowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się seminarium „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego” w ramach cyklu spotkań pn Seminaria dotyczące łączenia producentów rolnych i innych podmiotów mogących skorzystać z działania WSPOŁPRACA w ramach PROW 2014-2020.

Organizatorem przedsięwzięcia był  Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Spotkanie było okazją do zapoznania się z nową forma działalności rolniczej jaką jest rolniczy handel detaliczny (RHD) wprowadzony obowiązkowo od 1 stycznia 2017 r.

Celem szkolenia było umożliwienie transferu wiedzy i innowacji oraz przedstawienie dobrych praktyk nt. innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie a w szczególności w przetwórstwie na poziomie gospodarstwa rolnego.

W szkoleniu wzięło udział łącznie 40 osób. Byli to rolnicy, doradcy rolniczy, przedstawiciele przedsiębiorców, producenci żywności, naukowcy. Wykładowcami na seminarium byli przedstawiciele Polskiej Izby Produktu Tradycyjnego i Lokalnego, Głównej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych , Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej oraz Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej. Podczas swoich wykładów przedstawili zagadnienia związane z prowadzeniem działalności rolniczego handlu detalicznego zgodnie ze swoimi kompetencjami.

Podczas seminarium uczestnicy  mieli możliwość zapoznania się  przetwórstwem surowców rolniczych na mniejszą skalę (tzw. na poziomie gospodarstwa).

Prezentowane treści dotyczyły wymagań sanitarnych i weterynaryjnych przy produkcji i sprzedaży żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, wymagań dla obiektów przeznaczonych do prowadzenia takiej działalności, zmiany w przepisach prawa podatkowego dotyczące zwolnień i sposobu opodatkowania sprzedaży żywności przetworzonej w rolniczym handlu detalicznym.

Odrębnym zagadnieniem przedstawionym na szkoleniu przez przedstawiciela Głównej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych była jakość handlowa produkowanej żywności oraz wymagania w zakresie znakowania produktów żywnościowych wprowadzanych do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego z uwzględnieniem etykietowania żywności.

Uczestnicy szkolenia mieli bardzo dużo pytań dotyczących regulacji prawnych prowadzenia tej działalności. W trakcie szkolenia przedstawiono zalety i wady poszczególnych rozwiązań. Najwięcej pytań było do Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie wymagań weterynaryjnych przy prowadzeniu działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego i działalności lokalnej marginalnej i ograniczonej MLO.

Dodatkowo uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać wystąpienia Brokera Innowacji z PODR w Szepietowie dotyczącego działania „Współpraca”. Osoby zainteresowane tworzeniem grup EPI mieli okazję do poszerzenia swojej wiedzy na temat funkcjonowania grup, poznali przykładowe tematy operacji z pilotażowego naboru oraz mieli okazję do nawiązania nowych kontaktów.

Producenci żywności wytwarzanej w gospodarstwach rodzinnych potrzebują wsparcia aktywizującego, wskazują na problemy związane z samą produkcja, znakowaniem produktów, wymaganiami dla obiektów przeznaczonych do prowadzenia działalność.. Uzyskanie wiedzy pozwoliło na zgłębienie różnych przepisów dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej, wymagań HACAP, wymagań przy prowadzeniu działalności marginalnej lokalnej i ograniczonej (MOL), i innych. Producent obawiają się  wymagań weterynaryjnych w zakresie produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia zwierzęcego, a także żywności zawierającej jednocześnie produkty pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego. Przetwórstwo w gospodarstwie to szansa na zwiększenie dochodu bez konieczności zwiększenia skali produkcji. Przy wprowadzeniu rolniczego handlu detalicznego przetwórca bazuje na produktach z własnego pola, co przekłada się na to skrócenie łańcuch żywnościowego od pola do stołu.

Bożena Pruszyńska

DSC 0548

 

DSC 0586

 

DSC 0571

DSC 0605

Skip to content