Oferta usług Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa – Produkcja Roślinna

Doradztwo w zakresie

 • Nowe rozwiązania i technologia produkcji roślinnej w uprawach: zboża, okopowe, bobowate, przemysłowe, pastewne i inne uprawy
 • Normy i wymogi wzajemnej zgodności w produkcji roślinnej
 • Płatności bezpośrednie
 • Dopłaty do siewu lub sadzenia materiału siewnego
 • Dobra praktyka rolnicza
 • Integrowana produkcja roślin
 • Integrowana ochrona roślin
 • Technologia produkcji w zakresie adaptacji do zmian klimatu
 • Doradztwo w zakresie przyznawania płatności bezpośrednich w 2023 r.

Usługi odpłatne

 • Wypełnienie wniosku o wsparcie wapnowania gleb
 • Prowadzenie doświadczeń na polu doświadczalnym
 • Wypełnienie wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie
Skip to content