Oferta usług Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Doradztwo w zakresie

 • Dywersyfikowanie źródeł dochodu mieszkańców obszarów wiejskich
 • Zakładanie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej
 • Przetwórstwo i sprzedaż produktów rolniczych w ramach krótkich łańcuchów dostaw
 • Sprzedaż bezpośrednia , dostawy bezpośrednie
 • Rolniczy handel detaliczny (RHD)
 • Działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO)
 • Podlaski (Polski) e-bazarek
 • Tworzenie i funkcjonowanie gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych i gospodarstw opiekuńczych
 • Tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI)
 • Tworzenie i funkcjonowanie grup producentów rolnych, zrzeszeń i innych form organizacji producentów rolnych
 • Tworzenie i funkcjonowanie Kół Gospodyń Wiejskich
 • Unowocześnianie wiejskiego gospodarstwa domowego
 • Profilaktyka prozdrowotna i racjonalne żywienie
 • Estetyzacja zagrody wiejskiej
 • Wspieranie ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych, lub zagranicznych

Usługi odpłatne

 • Wypełnianie wniosków i sporządzanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, podejmowanie lub rozwój działalności pozarolniczej
 • Opracowanie dokumentacji systemowej GMP/GHP, HACCP
 • Przetwarzanie owoców i warzyw na soki
 • Organizacja szkoleń i pokazów z przetwarzania mleka, mięsa, owoców i warzyw w modelowej przetwórni.
Skip to content