Tworzenie grup producentów rolnych

lip 30, 2021

Harmonogram planowanych naborów w ramach PROW 2014-2021 zamieszczony na stronach ARiMR przewiduje w październiku nabór na Działanie: 9. Tworzenie grup producentów i organizacji producentów. Nabór wniosków będzie uzależniony od treści przepisów przejściowych UE w związku z tym, że finansowanie miało by się odbywać ze środków okresu programowania 2021-2027.

Kto może skorzystać z wsparcia?

  • Organizowana grupa musi mieć osobowość prawną zarejestrowaną w KRS najlepiej w formie spółki lub spółdzielni (pierwsza forma wydaje się być właściwszą, ponieważ precyzyjnie określa ilość udziałów).
  • Grupa musi złożyć do właściwego (ze względu na siedzibę) OR ARiMR wniosku o rejestrację z wymaganymi załącznikami.
  • Grupa musi prowadzić działalność gospodarczą jako przedsiębiorca i musi zostać utworzona przez producentów jednego lub grupy produktów w celu:

– dostosowania produktów do wymogów rynku

– wspólnego wprowadzania towarów na rynek

-ustalenia wspólnej informacji o produkcie

-rozwijania umiejętności biznesowych i marketingowych

-ochrony środowiska

4)  Działa na podstawie statutu lub umowy spółki.

5) Żaden z członków grupy nie może mieć więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu.

6) W rocznych przychodach grupy 50% muszą stanowić produkty ze względu na które grupa została utworzona.

7) Każdy członek grupy musi sprzedawać przez nią co najmniej 80% produktów ze względu na, które została utworzona.

8) Grupa opracuje plan biznesowy.

9) Minimalna ilość członków to „5” w przypadku producentów liści tytoniu „50”

10) Minima wielkość produkcji w sztukach, litrach, tonach, złotych określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa.

Wysokość przyznanej pomocy to: 10%, 9%, 8%, 7%, 6% w pierwszych pięciu latach istnienia grupy, wypłacana proporcjonalnie do wysokości  osiągniętej sprzedaży.

W nowej perspektywie finansowej proponowane jest zmniejszenie okresu wsparcia do lat trzech. Pojawi się natomiast możliwość, że w skład grupy będą mogły wchodzić osoby, które już z takiej pomocy korzystały wcześniej (ale bez możliwości wsparcia).

Źródło: strona ARiMR https://www.arimr.gov.pl/

Zbigniew Sokołowski

Skip to content