Pozostało niewiele czasu na dostosowanie …

paź 4, 2021

Obowiązujący „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu” w skrócie określany jako „Program azotanowy” określa graniczne terminy na dostosowanie gospodarstw w zakresie infrastruktury do przechowywania nawozów naturalnych. Wymagania dostosowania dotyczą zarówno płyt obornikowych jak i zbiorników na gnojówkę i gnojowicę.

Program określa dwa terminy zależnie od skali produkcji zwierzęcej prowadzonej w gospodarstwie. Dla gospodarstw utrzymujących zwierzęta w liczbie większej niż 210 DJP, w tym także gospodarstw trzodziarskich i drobiarskich zobowiązanych do posiadania pozwolenia zintegrowanego (prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40000 stanowisk lub chów i hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla loch) granicznym terminem dostosowania jest 31 grudnia 2021 roku.

Dla gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą o skali nie przekraczającej 210 DJP terminem dostosowania jest 31 grudzień 2024 roku.

Dobrą okazją do zrealizowania inwestycji polegającej na dostosowania gospodarstwa jest zapowiadany przez ARiMR na listopad tego roku nabór wniosków w ramach poddziałania „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Zapowiadany nabór jest prawdopodobnie ostatnim z aktualnie realizowanego PROW 20014 – 2020. W ramach dofinansowania pomoc można uzyskać m.in. na refundację kosztów budowy, przebudowy lub zakupu zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych oraz płyt obornikowych. Refundowanych w ramach działania jest 50% lub 60% (młodzi rolnicy) kosztów netto inwestycji, maksymalnie 100 tys. zł.

Biorąc pod uwagę okres rozpatrywania przez Agencję wniosków, a także długość procesów inwestycyjny związanych z budową warto rozważyć możliwość udziału w działaniu umożliwiającym dostosowane gospodarstwa w wymaganym terminie.

Dariusz Gaszewski PZDR Białystok

Płyta obornikowa

Płyta obornikowa

 

Skip to content