Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt

gru 13, 2017

Dawno zapowiadany i długo oczekiwany projekt ustawy ochronie zwierząt w końcu wpłynął do sejmu. Proponowane zmiany dotkną nie tylko indywidulanych obywateli, ale i firmy oraz samorządy. Projekt zakłada szereg zmian. Zostaną dopisane i poprawione definicje — m.in. psa rasowego oraz kota rasowego, a także kojca, kolczatki, wysokości w kłębie, a także wprowadzania do obrotu.

Za formą znęcania się nad zwierzętami będzie używanie kolczatek — jednak literalnie wyłącznie wówczas jeśli używana jest do zmuszenia zwierzęcia do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć . Zakazane będzie także montowanie na elementach budynków urządzeń mogących powodować zranienie lub okaleczenie ptaków, w szczególności kolców lub drutów”.

Przewidywany jest również całkowity zakaz trzymania zwierząt domowych na uwięzi z okresem przejściowym do 1 sierpnia 2020 roku. W tym okresie zwierzę będzie mogło przebywać na uwięzi nie krótszej niż 5 m. Dopuszczone będzie utrzymanie zwierzęcia w kojcu jednak jego wielkość ma być uzależniona od wysokości zwierzęcia w kłębie do tego ocieplona buda i co najmniej dwa spacery dziennie. Obowiązkowe czipowanie psów i dobrowolne kotów, oraz obowiązek niezwłocznego powiadomienia o zaginięciu zwierzęcia i utworzenie centralnego rejestru zwierząt oznakowanych.

Ponadto zakazana będzie sprzedaż i nabywanie rzeczy i dóbr niematerialnych jeżeli zwierzę jest bezpłatnie przekazywane przy transakcji ora zakaz sprzedaży zwierząt dla dzieci. Proponuje się również bezwarunkwowy zakaz wystawiania zwierząt z kopiowanymi uszami i ogonami. Zakazana będzie także sprzedaż i kupowanie produktów pochodzących ze zwierząt domowych

Regulacja zakłada także wprowadzenie zakazu uśmiercania zwierząt gospodarskich bez uprzedniego pozbawienia świadomości z wyjątkiem dotyczącym tzw. uboju rytualnego.

W nowelizacji ustawy proponuje się też zakaz chowu i hodowli zwierząt na futra: lisa pospolitego i polarnego, norki amerykańskiej, tchórza, jenota oraz nutrii (wyłączony spod zakazu jest tylko królik). Nowelizacja przewiduje wzmocnienie uprawnień organizacji społecznych w inicjowaniu i przystępowaniu do postępowań sądowych.

Małgorzata Bobek

PZDR w Białymstoku

Skip to content