Trasy komunikacyjne w oborze

lut 8, 2011

bydl037_a

Korytarze paszowe i gnojowo-komunikacyjne w oborach wolnostanowiskowych.

Intensywny system chowu i utrzymania bydła, wysoka mechanizacja i duże zagęszczenie, to trudności z przystosowaniem się do otoczenia a jednocześnie wzrost urazów i chorób oraz spadek produkcyjności. Dlatego też w budynkach inwentarskich (obory wolnostanowiskowe) ważna jest szerokość tras komunikacyjnych dla zwierząt.

Przy projektowaniu korytarzy komunikacyjnych należy zwrócić uwagę na obszar paszowy i spacerowy w oborze.

Obszar paszowy

Obszar paszowy to stół paszowy i korytarz karmowo-paszowy. Dobre pobieranie paszy zapewnia stół paszowy, podwyższony o 15-20 cm w stosunku do poziomu korytarza karmowo-spacerowego, na którym krowy stoją (rys 1.). Wymienione korytarze oddziela się drabiną paszową lub pojedynczą poręczą karkową przesuniętą górą w kierunku korytarza paszowego (kąt pochylenia 15 stopni) o regulowanej wysokości w zakresie 1,10-1,30 m (rys 1.). Natomiast oddzielający murek powinien mieć wysokość od strony krów 0,44-0,55 m. Dodatkowo ciągi paszowe należy dostosować do przejazdu środkami transportu zewnętrznego (np. ciągnika z przyczepą, nowoczesnych wozów paszowych itp.

bydl037

 

bydl037_bObszar spacerowy

Obszar spacerowy powinien być wykorzystywany jako ciąg komunikacyjny i teren poruszania się krów. Powierzchnia obszaru spacerowego powinna wynosić około 4 m2 na krowę. Posadzka takich korytarzy w oborach wolnostanowiskowych musi być antypoślizgowa. Projektując korytarze przy ciągu paszowym i między rzędami legowisk, trzeba zachować optymalną szerokość a mianowicie:
– przy ciągu paszowym – minimum 3,5 m,
– między rzędami legowisk – minimum 2,5 m,
– dostęp do żłobu dla jednej krowy – minimum 0,65 m.

Dodatkowo powyższe parametry z uwzględnieniem optymalnych wymiarów zewnętrznych budynku (wysokość w świetle kalenicy 6,5-7,0 m i wysokość ścian podłużnych budynku 2,2-2,5 m) zapewnią uzyskanie optymalnej kubatury ok. 40 m3/krowę. Spełnienie optymalnych warunków środowiskowych w wymienionym zakresie jest jednym z ważniejszych elementów sytemu chowu i hodowli bydła, który wpływa na ich zdrowotność i wydajność.

Osoby zainteresowane wolnostanowiskowym chowem bydła mogą konsultować się ze służbą doradczą PODR Szepietowo.

Kazimierz Szmurło

Skip to content