Odchów młodzieży na głębokiej ściółce

lip 13, 2011

Budynek inwentarski jest jednym z ważniejszych elementów środowiska bytowania zwierząt. Dlatego też osoby zainteresowane budową, rozbudową, adaptacją czy też modernizacją budynków inwentarskich dla młodzieży remontowej (cielęta + jałówki od 0,5 do 1,5 roku), powinni dużo uwagi poświęcić na dobór takich rozwiązań technologicznych, które będą energooszczędne, a jednocześnie zapewnią zwierzętom komfort bytowania i nie będą uciążliwe dla środowiska naturalnego.

Dodatkowo system utrzymania ww. młodzieży powinien być zbliżony do systemu utrzymania krów.

Cielęta i jałówki, tak jak krowy powinny mieć możliwość ruchu na świeżym powietrzu na wybiegu lub okólniku poza sezonem pastwiskowym.

Od wielu lat znany i stosowany jest system wolnostanowiskowy utrzymania zwierząt na głębokiej ściółce. Odchów na głębokiej ściółce jest ekonomicznie uzasadniony, zapewnia zwierzętom komfort bytowania, a jednocześnie pozwala spełnić przez gospodarstwo rolne minimalne wymogi wzajemnej zgodności (cross compliance).

bydl035Obora wolnostanowiskowa ze stodoły

Przedstawiam opracowany i wdrożony projekt wolnostanowiskowego systemu utrzymania młodzieży w istniejącej wcześniej stodole w gospodarstwie Janusza Niemyjskiego mieszkającego we wsi Stare Radziszewo, gm. Ciechanowiec, pow. wysokomazowiecki.

W zaprojektowanej części legowiskowo-spacerowej pogłębiono pomieszczenie tak aby można było magazynować obornik przez okres około 1/2 roku. W części legowiskowej wyodrębniono kojce grupowe bez boksów w liczbie – 4 sztuki, co umożliwia podzielenie jałówek na grupy wiekowe. Zachowano minimalne wymagane powierzchnie w kojcach dla poszczególnych kategorii zwierząt. Przegrody technologiczne od strony stołu paszowego (drabiny holenderskie) dostosowano odpowiednio do zwierząt pod względem wysokości, prześwitów, wytrzymałości itp., aby spełniały swoją rolę. Centralnie zlokalizowany korytarz paszowy o szerokości 4,2 m pozwala na zadawanie pasz zbilansowanych, pełnoporcjowych – TMR przy użyciu nowoczesnych wozów paszowych. Prezentowany budynek dla młodzieży przystosowany został też do mechanicznego usuwania obornika, przy pomocy ładowacza czołowego ciągnikowego TUR. Obornik bezpośrednio ładowany jest na rozrzutnik obornika stojący obok budynku. Pracę ładowacza umożliwiają zaprojektowane szerokie wrota w ścianach bocznych budynku.

W budynku inwentarskim zastosowano naturalny system wentylacji i oświetlenia z wykorzystaniem przezroczystej kalenicy. Przezroczyste płyty kalenicy wpuszczają 4 razy więcej światła w porównaniu do okien ściennych.

Opisany system utrzymania zwierząt zapewnia dobre samopoczucie zwierząt, większy przyrost ciała, niższe koszty weterynaryjne a w efekcie dobry materiał genetyczny na reprodukcję stada.

Osoby zainteresowane przebudową pomieszczeń na ww. system utrzymania zwierząt mogą kontaktować się z doradcami PODR.

Kazimierz Szmurło

Skip to content