Szacunkowe plony zbóż w 2016 roku

paź 11, 2016

Żniwa w 2016 roku upłynęły pod znakiem walki z deszczem i kradzieży zboża z pól. Niekorzystna aura wpłynęła negatywnie na wartości jakościowe ziarna oraz wtórne zachwaszczenie w zbożach ozimych głównie ze strony chwastów jednoliściennych. Powyższe czynniki sprawiły, że średnie plony były tylko nieznacznie wyższe od roku ubiegłego, w którym to borykaliśmy się z suszą.

Najwyższy średni szacunkowy plon osiągnę pszenżyto ozime 32,6 q/ha oraz pszenica ozima 31,2 q/ha, co jednak było wartością niższą od roku ubiegłego (92%). Spośród zbóż jarych najlepiej plonowała pszenica jara i podobnie jak w wypadku reszty zbóż jarych były to plony na poziomie roku ubiegłego.

Wyszczególnienie 
Plon 2015 GUS
Szacunkowy
plon 2016
%
Żyto ozime
23,8
22,9
96,2
Pszenica ozima
33,9
31,2
92,0
Pszenżyto ozime
28,5
32,6
114,4
Jęczmień ozimy
29,8
29,8
100,0
Owies
25,8
27,1
105,0
Pszenżyto jare
25,7
27,3
106,2
Pszenica jara
29,9
29,8
99,7
Jęczmień jary
26,0
28,9
111,2
Mieszanka zbożowa
24,3
25,2
103,7
ŚREDNIA
27,5
28,3
103,2

 

Andrzej Markowski

Skip to content