Ocena przezimowania zbóż ozimych w 2015 roku

kw. 13, 2015

Na podstawie analizy danych z poszczególnych powiatów można stwierdzić, że zboża ozime w roku 2015 przezimowały bardzo dobrze na terenie całego województwa podlaskiego. Dzięki wyjątkowo łagodnej zimie zboża w sezonie wegetacyjnym 2014/2015 przezimowały bardzo dobrze. Według danych powiatowych specjalistów Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie nie odnotowano konieczności odorania znaczących areałów, a w większości stan przezimowania oceniono jako dobry i bardzo dobry.

Ogólna ocena przezimowania plantacji zbóż dla całego województwa wyniosła 3,82o,co dało wartość 0,14o mniej w pięciostopniowej skali w stosunku do roku ubiegłego. Na różnicę wpłynęło głównie przezimowanie jęczmienia ozimego(ocenionego na 3,24o, który w podlaskiem jest najmniej popularnym zbożem ozimym. Natomiast trzy pozostałe zboża ozime przezimowały nieznacznie lepiej niż w roku ubiegłym. Jęczmień ozimy słabiej przetrwał zimę i wyglądał gorzej w momencie dokonywania oceny ze względu na opóźnienia siewu, które spowodowane były wyjątkowo suchą jesienną aurą, jak i późnym zejściem z pól roślin przedplonowych. Pomimo słabego wyglądu plantacji odorano tylko 7 ha tego zboża, co nie stanowi w stosunku do całego areału istotnych wartości.

Żyto

Żyto ozime oceniono bardzo dobrze w 32%, dobrze w 48%, średnio 17%, a słabo i bardzo słabo tylko 4% ogólnego areału uprawy tej rośliny w województwie. Ogólna ocena przezimowania dla żyta wyniosła 4,07o dla całego województwa.

Pszenica

Przezimowanie pszenicy wypadło dobrze i bardzo dobrze na 73%, średnio na 23%, a słabo jedynie na powierzchni 4%, nie odnotowano plantacji słabych i bardzo słabych. Konieczność odorania 9 ha wynikała ze zniszczeń w uprawach spowodowanych przez dziki. Ocena przezimowania dla tego zboża wyniosła 4,02o.

Pszenżyto

Na podstawie średniej ocen z powiatów pszenżyto ozime uzyskało 3,97o . Stan upraw tej rośliny w województwie wyniósł: 30% uprawy bardzo dobre, a 44% dobre. Plantacje średnie zajmowały 21% ogólnej powierzchni, natomiast słabe i bardzo słabe stanowiły tylko 7%. Podobnie jak w wypadku pszenicy ozimej i tu również główną przyczyną odorań 55 ha były zniszczenia spowodowane przez zwierzynę łowną.

Brak okrywy śnieżnej, jak i silnych mrozów spowodował, że zima była wyjątkowo sprzyjająca dla zbóż. Nie zaistniały warunki atmosferyczne do rozwoju pleśni śniegowej, czy też wymarzania, wyprzenia, lub wymoknięć.

główny specjalista ds. zbóż

mgr inż. Andrzej Markowski

Skip to content