Ocena przezimowania zbóż w województwie podlaskim stan na dzień 13.04.2018 r.

kw. 26, 2018

Ocena przezimowania zbóż w województwie podlaskim na dzień 13.04.2018

Jesienią 2017 roku warunki do siewu zbóż nie były zbyt sprzyjające. Występujące dość intensywne opady deszczu we wrześniu i październiku utrudniały doprawienie gleby i terminowe wysiewy (zwłaszcza na glebach cięższych). Bardziej niekorzystna sytuacja wystąpiła w przypadku siewów pszenic i pszenżyta. W konsekwencji część powierzchni przeznaczona do siewu nie została zagospodarowana. Z informacji uzyskanych z terenu wynika, że już jesienią punktowo, niektóre plantacje kwalifikowały się do zaorania z powodu wymoknięcia i zachodziła uzasadniona obawa o stan tych plantacji po zimie. Pod koniec wegetacji jesiennej rośliny w okres zimowania weszły na ogół w dobrej kondycji. Stopniowe ochładzanie się, sprzyjało powolnemu i systematycznemu hartowaniu się roślin.

Warunki pogodowe w miesiącach zimowych nie były zbyt sprzyjające. Obserwowano zjawiska bezpośredniego oddziaływania niskich temperatur na rośliny. Istniała uzasadniona obawa o możliwość wymarznięcia części zbóż. Towarzyszące czasami silne mroźne wiatry dodatkowo zwiększały możliwość wystąpienia wysmalania roślin. Byłoby bezpieczniej dla roślin gdyby przy zamarzniętej glebie wystąpiła grubsza pokrywa śniegowa.

Po wiosennym trwałym ruszeniu wegetacji została dokonana pełna ocena przezimowania zbóż. Z informacji nadesłanych z terenu wynika, że w skali województwa przezimowanie zbóż ocenia się jako dobre. Plantacje słabsze po zastosowaniu pierwszej wiosennej dawki azotu odżyły i w dużej mierze zregenerowały się. Stwierdzono niewielkie odorania, które miały charakter punktowy. Przyczyny były dwie: wymarznięcie (zwłaszcza jęczmień, niektóre pszenice) oraz wymoknięcie (pszenżyto i żyto) na glebach w zagłębieniach terenu.

Szacunkowa ocena przezimowania zbóż

Gatunek Ocena stanu roślin – plantacji (procentowy udział) Ogólna ocena

w województwie

1 – 50

Bardzo dobry dobry średni słaby Bardzo słaby x1
Żyto ozime 31,1 43,2 20,3 4,6 0,8 4,2
Pszenica ozima 23,9 38,4 29,2 7,9 0,6 3,9
Pszenżyto ozime 29,3 39,3 26,9 3,8 0,7 4,1
Jęczmień ozimy 15,0 36,7 31,3 15,5 1,5 3,4
Ogółem 24,8 39,4 26,9 8,0 0,9 3,9

X1 – stan roślin bardzo słaby oznacza, że plantacja kwalifikowała się do odorania

Krzysztof Zawojski

Skip to content