Ocena przezimowania zbóż na dzień 05.04.2019.

kw. 16, 2019

Jesienią 2018 roku występujące warunki agrometeorologiczne na ogół sprzyjały siewom zbóż ozimych. Większość gatunków zbóż udało się wysiać w optymalnych terminach. Z uwagi na opady deszczu przedłużyły się siewy pszenic, zwłaszcza na glebach cięższych, a także po przedplonach późno schodzących z pola. Z uwagi na warunki suszowe jakie wystąpiły w 2018 roku rolnicy wcześniej zebrali kukurydzę na ziarno. Szacuje się, że powierzchnia przeznaczona pod zasiewy zbóż ozimych została zagospodarowana. Z informacji specjalistów terenowych wynika, że niektórzy rolnicy doświadczeni suszą ubiegłoroczną dodatkowo zwiększyli kosztem zbóż jarych powierzchnię uprawy zbóż ozimych. Warunki glebowo-klimatyczne po zasiewach do zakończenia wegetacji jesiennej były dość sprzyjające. Temperatura obniżała się powoli i stopniowo, taka aura sprzyjała systematycznemu hartowaniu się roślin. Rośliny na ogół weszły w stan zimowania w dobrej kondycji. Śnieg spadł dopiero wówczas, gdy gleba była już zamarznięta. Niekorzystnym zjawiskiem jakie zaobserwowano jesienią było porażenie liści przez choroby grzybowe, np. septorioza w pszenicy czy plamistość siatkowa w jęczmieniu. Również miejscowo uaktywniły się mszyce. Przed wejściem roślin w stan spoczynku zboża w dużym stopniu osiągnęły fazę krzewienia, jedynie pszenice ze względu na późniejsze siewy nie osiągnęły tej fazy lub lokalnie stwierdzano jej początki.

Warunki pogodowe w miesiącach zimowych były zmienne.Przez dłuższy czas gleba była zamarznięta i zalegała większa lub mniejsza pokrywa śniegowa. Lokalnie brak było okrywy śniegowej, czasami śnieg zalegał na nie do końca zamarzniętej glebie. Niemniej występujące wahania temperatur przebiegały na tyle łagodnie, że nie wyrządziły większych strat w uprawach.

Po ruszeniu wegetacji została dokonana ocena przezimowania zbóż. Z informacji nadesłanych z terenu wynika, że w skali województwa przezimowanie było dobre.

Stwierdzono niewielkie odorania na powiecie sokólskim i sejneńskim(żyto, jęczmień i pszenżyto), które miały charakter typowo lokalny (punktowy) i w porównaniu do ogólnej powierzchni zasianej stanowiły niewielki obszar.Na tych plantacjach zaobserwowano skutki miejscowego wymoknięcia roślin (żyto), porażenia przez choroby wirusowe (jęczmień) i pleśń śniegowa (pszenżyto). Na niektórych plantacjach po zimie zaobserwowano miejsca (ogniska) żółknięcia liści i te “plamy” rozrastały się. Zaobserwowano z czasem, że na polach gdzie zastosowano nawożenie azotem rośliny zaczęły się regenerować.

Na terenie województwa podlaskiego plantacji kwalifikujących się do odorania było około 0,5%, natomiast faktyczne zaorano zboża ozime na obszarze około 100 ha.

Ocenia się, że przezimowanie zbóż w skali województwa było lepsze w stosunku do roku ubiegłego o 0,3 stopnia.

Szacunkowa ocena przezimowania zbóż w województwie

Gatunek

Ocena stanu roślin – plantacji (procentowy udział) Ogólna ocena

w województwie

1 – 50

Bardzo dobry dobry średni słaby Bardzo słaby x1
Żyto ozime 54,7 32,3 10,5 2,1 0,4 4,41
Pszenica ozima 53,3 32,4 11,1 3,2 4,33
Pszenżyto ozime 54,7 30,8 11,3 3,1 0,1 4,34
Jęczmień ozimy 42,6 35,5 15,6 5,2 1,1 3,89
Ogółem 51,3 32,8 12,1 3,4 0,4 4,24

X1 – stan roślin bardzo słaby oznacza, że plantacja kwalifikuje się do odorania

 

Krzysztof Zawojski

 

Skip to content