Ocena przezimowania zbóż na dzień 01.04.2020

kw. 20, 2020

Jesienią 2019 roku występujące warunki agrometeorologiczne na ogół sprzyjały siewom zbóż ozimych. Większość gatunków udało się wysiać w optymalnych terminach. W miejscach, gdzie wystąpiły problemy z wykonaniem orek siewnych (zbyt sucho) siewy zbóż wydłużyły się. Z informacji terenowych wynika, że część rolników doświadczonych suszą ubiegłoroczną dodatkowo zwiększyli powierzchnię zasiewów zbóż ozimych kosztem roślin jarych. Warunki glebowo-klimatyczne po zasiewach do zakończenia wegetacji jesiennej były na ogół sprzyjające. Temperatura obniżała się powoli i stopniowo, sprzyjając systematycznemu hartowaniu się roślin. Rośliny weszły w stan zimowania w dobrej kondycji, chociaż część plantacji była zbyt wyrośnięta i istniały obawy co do przezimowania. Przedłużająca się jesień spowodowała wyższe niż zwykle porażenie roślin chorobami grzybowymi. Dość wysokie jak na tą porę roku temperatury połączone z dobrym uwilgotnieniem sprzyjały temu zjawisku.

Poczynione na polach obserwacje wykazały zwłaszcza duże porażenie roślin mączniakiem. Zdecydowanie największe było na jęczmieniu i pszenżycie, gdzie rośliny zostały w znacznym stopniu pokryte watowatą grzybnią. Stosunkowo niewielkie porażenie wystąpiło na pszenicy, a najniższe w życie. Stopień porażenia był zróżnicowany w zależności od gatunku zboża i odmiany. Na młodych roślinach zbóż obserwowano także objawy rdzy brunatnej. Na liściach jęczmienia ozimego uwidoczniła się również plamistość siatkowa. Również miejscowo uaktywniły się szkodniki w tym mszyce, które są wektorem dla rozprzestrzeniania się chorób wirusowych. Na jesieni większość plantacji zbóż była dość dobrze rozrośnięta i osiągnęła fazę krzewienia. Na przedwiośniu obserwowano dokrzewianie się zbóż głównie pszenic.

Warunki panujące w okresie zimowym były nietypowe. W miesiącach styczeń, luty i marzec na ogół występowały wyższe niż zwykle temperatury powietrza, opadów śniegu praktycznie nie było, poza lokalnym zaleganiem niewielkiej okrywy, która i tak szybko topniała. Taka aura utrzymywała się właściwie przez cały okres zimowy. Jednak oprócz temperatur dodatnich występowały na przemian kilkudniowe okresy z temperaturami poniżej zera. W okresie miesięcy zimowych gleba nie była do końca zamarznięta a wizualnie miejscami można było obserwować pewne oznaki życia roślin.

Po trwałym ruszeniu wegetacji, które odnotowano w I dekadzie marca została dokonana ocena przezimowania zbóż. W skali województwa przezimowanie było dobre, stwierdzono tylko niewielkie odorania jęczmienia.

Stan około połowy plantacji oceniono jako bardzo dobry, około 25% jako dobry. Na około 15% plantacji stan roślin oceniono jako średni, a na pozostałych jako słaby i bardzo słaby.

 

Szacunkowa ocena przezimowania zbóż w województwie

Gatunek Ocena stanu roślin – plantacji (procentowy udział) Ogólna ocena

w województwie

1 – 50

Bardzo dobry dobry średni słaby Bardzo słaby x1
Żyto ozime 55,9 23,4 17,1 3,3 0,3 4,5
Pszenica ozima 56,0 26,3 14,4 3,3 0,0 4,4
Pszenżyto ozime 56,2 24,5 17,2 2,1 0,0 4,4
Jęczmień ozimy 53,2 27,9 14,3 3,9 0,7 4,3
Ogółem 55,3 25,5 15,7 3,2 0,3 4,4

X1 – stan roślin bardzo słaby oznacza, że plantacja kwalifikuje się do odorania

  • – Stan najsłabszy, 5 – stan najlepszy

 

 

Krzysztof Zawojski

Skip to content