OCENA PRZEZIMOWANIA ZBÓŻ NA 1 KWIETNIA 2023 R.

kwi 14, 2023

Zboża ozime przezimowały w tym roku bez strat. Na wcześnie wysianych plantacjach widać miejscami porażenie chorobami grzybowymi. W oparciu o komunikaty IMGW-PIB nie było możliwości zastosowania azotowych nawozów mineralnych przed 1 marca.

Po ruszeniu wegetacji została dokonana ocena przezimowania zbóż. Z informacji nadesłanych z terenu wynika, że w województwie podlaskim najlepiej przezimowało pszenżyto, następnie pszenica, a w dalszej kolejności jęczmień i żyto. Na poszczególnych powiatach sytuacja wygląda następująco według informacji doradców:

  • augustowski – stan ozimin jest bardzo dobry, wystąpiły miejscowe zalania w związku z wystąpieniem deszczów i awariami systemów drenarskich. Na plantacjach jęczmienia ozimego pojawiały się niedobory azotu, oraz miejscowe wystąpienie pleśni po zalegającej okrywie śnieżnej. Na większości plantacji zbóż ozimin występuje duże zachwaszczenie. Wizualnie lepiej wyglądają plantacje z lekko opóźnionym terminem siewu. Widoczne są ślady żerowania dzikiej zwierzyny.
  • białostocki – zboża przezimowały w dobrej kondycji. Wpływ na takie przezimowanie miały stosunkowo niewielkie opady śniegu, które nie utrzymywały się długo na polach. Wielkości zasiewów są na podobnym poziomie, możliwe zmiany między poszczególnymi uprawami. Odoranie upraw zbóż ozimych wiązało się w przeważającej ilości z wymoknięcia uprawy w skutek lokalnych podtopień po topniejącym śniegu na zamarzniętej glebie.
  • bielski – pomimo praktycznie bezśnieżnej zimy stan przezimowania zbóż jest dobry. Nie było w trakcie zimy niepokojących zjawisk, które mogłyby uszkadzać rośliny, na przykład wiatrów w okresie niskich temperatur co spowodować by mogło np. wysmalanie roślin. Pod koniec zimy były częste opady deszczu przez co występowały miejscowe zalania pól. Charakterystyczny dla wielu plantacji był jasny kolor roślin, co mogło być spowodowane okresowym zalaniem profilu glebowego i uległo poprawie po nawożeniu pogłównym. Nie było widać brunatnych roślin, zdrowotność ogólnie była dobra. W ostatnich dniach także występowały jeszcze ujemne temperatury (po temp. ok. 20 stopni kilka dni temu) ale nie było silnych wiatrów.
  • grajewski – stan plantacji zbóż ozimych w znacznej części jest bardzo dobry.
  • hajnowski – zboża dobrze przezimowały. Wystąpiły punktowe wymoknięcia. Plantacje są zasilone nawozami azotowymi.
  • moniecki – ogólny stan ozimin dobry. Faza wzrostu typowa dla tego okresu. Dużo plantacji żyta (hybrydy) z żółtymi końcówkami starszych liści – prawdopodobnie wysmalanie. Żółknięcie równomierne na całych plantacjach – wtórne porażenia grzybami.
  • siemiatycki – straty zimowe nie wystąpiły. Zboża przezimowały bardzo dobrze. Występują plantacje słabo rozkrzewione ze względu na późny lub bardzo późny siew po kukurydzy ziarnowej.
  • sokólski – oziminy pod koniec marca wyglądają dobrze. Zima była słaba, nie było dużych mrozów oraz dużej okrywy śnieżnej. To dobrze wpłynęło na przezimowanie zbóż ozimych. Rolnicy zastosowali pierwszą dawkę nawożenia. Wegetacja powoli się rozwija. Jedyną obawą mogą stanowić wiosenne przymrozki.
  • suwalski – na terenie powiatu zboża przezimowały dobrze. Stanem dobrym i średnim przezimowania odznaczają się zboża o opóźnionym terminie wysiewu. Rolnicy rozpoczęli nawożenie upraw dawką startową-N (ok. 100-150 kg/ha saletry amonowej). Rośliny zbóż wyrośnięte, dobrze rozkrzewione w początkowym okresie wegetacji. Występujący niedobór opadów atmosferycznych ma znikomy wpływ na obecny etap rozwoju roślin.
  • wysokomazowiecki – obecnie plantacje uprawy ozimin są w dobrym stanie. Jedynie uprawy jęczmienia ozimego wskazują porażenie chorobami wirusowymi wynikające z panujących warunków atmosferycznych.

 

Szacunkowa ocena zbóż w województwie

X1 – stan plantacji bardzo słaby oznacza, że plantacja kwalifikuje się do odorania.

 

Alina Maciąg

Skip to content